Naar inhoud
Gemeente Mol

Crematie, toelating

Wat?

Als iemand overleden is in onze gemeente en er werd een aanvraag tot crematie ingediend, zal de gemeente een wetsdokter aanstellen. De wetsdokter gaat na of er bezwaar is tegen de crematie. Als er geen bezwaar is levert de gemeente van overlijden een toelating tot crematie af.

Voor wie?

Begrafenisondernemers.

Voorwaarden?

  • De overledene is gestorven in onze gemeente.
  • Eén van de familieleden van de overledene doet een aanvraag tot crematie.

Hoe aanvragen?

De begrafenisondernemer komt op de dienst burgerlijke stand langs om de nodige formaliteiten te vervullen.

Kostprijs?

De toelating tot cremeren is volledig gratis.

Afhandeling?

Op de dienst burgerlijke stand.