Naar inhoud
Gemeente Mol

Verantwoordelijkheid

De organisator is verantwoordelijk voor het goede verloop van het evenement:

  • Hij moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om de veiligheid en het ordelijk verloop van het evenement te garanderen en mogelijke hinder, last en schade te voorkomen of te beperken.
  • Hij is verantwoordelijk voor alles dat op de plaats van het evenement gebeurt, zowel de plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn (dansvloer, eet- en drankenstanden, vestiaire, parkeerterrein …) als op plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn (backstage, zones waar brandstoffen zijn opgeslagen …).

De organisator moet zich schikken naar de veiligheids- en exploitatievoorschriften van toepassing op de plaats waar het evenement plaatsvindt (bijvoorbeeld het maximum aantal toegelaten bezoekers).  Hij moet zich ook schikken naar de onderrichtingen van de bevoegde veiligheidsdiensten. Neem je niet de nodige maatregelen, dan kan jou ‘foutief handelen’ of ‘schuldig verzuim’ aangewreven worden. Zorg er dus ook voor dat je goed verzekerd bent.

Bij een geval van overmacht, of wanneer de organisator de veiligheid niet meer kan garanderen, moet je een beroep doen op de veiligheidsdiensten. De politie staat in voor de veiligheid en de openbare orde buiten de zaal of buiten het evenemententerrein. De politie behandelt ook klachten van de omwonenden in verband met (geluids)hinder.