Naar inhoud
Gemeente Mol

Noodprocedures

 • Leg maatregelen en procedures vast die je moet volgen als er zich een ongeval voordoet, brand uitbreekt, paniek ontstaat, vechtpartijen uitbreken, … Test de effectiviteit van deze procedures vooraf uit.
 • Zorg voor een herkenbaar signaal als een noodprocedure geldt
 • Duid een verantwoordelijke aan die tijdens een noodgeval moet:
  • waken over het correct opvolgen van de noodmaatregelen en -procedures;
  • instaan voor het verwittigen van de veiligheidsdiensten;
  • zorgen voor de ontruiming van de evenementensite;
  • instaan voor het afsluiten van de elektriciteits- en gastoevoer;
  • instaan voor het verwittigen van de medewerkers van wie actie wordt verwacht wanneer zich een ongeval voordoet.
 • Zorg dat de verantwoordelijke permanent bereikbaar is tijdens het evenement.
 • Informeer alle medewerkers over wat van hen verwacht wordt in een noodsituatie: wat doen, wie verwittigen …
 • Geef de DJ de opdracht om de security te verwittigen als hij problemen ziet. Hij zit immers in de beste positie om een zaal of terrein te overzien.
 • Zorg zo nodig voor mobiele telefoons of walkietalkies voor de medewerkers en zorg dat zij de contactgegevens hebben van de veiligheidsdiensten.
 • Deel bij grote evenementen de evenementensite op in verschillende zones en duidt voor elke zone een veiligheidsmedewerker aan.