Naar inhoud
Gemeente Mol

Begraven, toelating

Wat?

Een persoon is overleden in een andere gemeente maar zal begraven worden in onze gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert een toelating tot begraven af: een bewijs dat de overleden persoon in onze gemeente mag begraven worden.

Voor wie?

De begrafenisondernemer moet dit afgeven in de gemeente van overlijden.

Voorwaarden?

  • In onze gemeente overleden of er dood aangetroffen
  • Buiten het grondgebied van de gemeente overleden, maar in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven
  • Personen waarvan de naam in een concessieakte vermeld staan
  • Personen die voor hun uitschrijving om reden van verzorging naar instellingen of rusthuizen, de laatste 20 jaar ononderbroken in onze gemeente gewoond hebben
  • Personen die minstens de helft van hun levensjaren in onze gemeente gewoond hebben
  • Personen wonend binnen de grenzen van een Molse parochie, maar op het grondgebied van een aangrenzende gemeente

Personen niet vermeld in de bovenstaande 6 punten kunnen niet begraven, bijgezet in een columbarium of uitgestrooid worden in onze gemeente.

Hoe aanvragen?

De begrafenisondernemer komt op de dienst burgerlijke stand langs om de nodige formaliteiten te vervullen.

Kostprijs?

De toelating tot begraven is volledig gratis.

Afhandeling?

De dienst burgerlijke stand.