Naar inhoud
Gemeente Mol

Toegangscontrole en veiligheidstoezicht

Personen die zorgen voor veiligheid op een fuif houden zich bezig met ‘toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen’:

 • Toezicht op en controle van personen: het gaat over toezicht op en controle van personen, de controle op goederen is dus uitgesloten.
 • Doel is het verzekeren van de veiligheid: dit betekent bijvoorbeeld dat controle op verdovende middelen uitgesloten is.
 • Op voor het publiek toegankelijke plaatsen: je kan dus nooit toezicht houden op de openbare weg. De openbare weg is het exclusieve controleterrein van politiediensten

Leden van de bewakingsploeg, al dan niet vrijwilligers, mogen nooit:

 • Geweld gebruiken
 • Controle uitoefenen op de openbare weg of openbare plaatsen
 • Fouilleren
  Juridisch gezien kunnen bewakingsagenten en vrijwilligers nooit een fouille verrichten zoals de wetgeving dit voorziet voor de politiediensten. De bewakingswet spreekt daarom over ‘controle van kledij en goederen’. Dit is enkel mogelijk wanneer men uitdrukkelijk de toestemming heeft van de burgemeester. Maar dan nog moet het een uitzondering blijven!

Wie mag de veiligheidscontrole uitvoeren?

Het veiligheidstoezicht en de toegangscontrole kan gebeuren door:

 • leden van de organiserende vereniging. Dat is slechts toegelaten onder bepaalde voorwaarden:
  • de interne bewakingsdienst mag maximum 3 à 4 keer per jaar worden ingezet voor bewakingsopdrachten bij evenementen;
  • de leden van een interne bewakingsdienst mogen zich geen identiteitsdocumenten laten voorleggen (bijvoorbeeld een identiteitskaart vragen om de leeftijd te bewijzen)
  • de vrijwilligers mogen enkel onbezoldigd worden ingezet;
  • de vrijwilligers moeten minstens 18 jaar oud zijn en lid zijn van de vereniging of een aanwijsbare band hebben met de organisatie (ouders, oud-leiding, …);
  • de lijst met de leden van de interne bewakingsdienst moet beschikbaar zijn op de locatie van het evenement;
  • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet gedekt zijn door een verzekering
 • een ‘externe bewakingsdienst’: medewerkers van een professionele, erkende securityfirma. Als je een beroep doet op een externe bewakingsdienst moet je een schriftelijk contract afsluiten. Een kopie van het contract moet op het evenement ter beschikking liggen.

Aandachtspunten bij veiligheidscontroles

 • Zorg dat de personen die instaan voor de toegangscontrole en het veiligheidstoezicht tijdens het evenement herkenbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van hun kledij. Let op: de woorden ‘security’ of ‘veiligheidscrew’ mogen enkel worden aangebracht op de kledij van het personeel van erkende bewakingsfirma’s.
 • Indien er twee of meer bewakingsagenten worden ingezet tijdens het evenement kan er best iemand worden aangesteld die de leiding heeft over de ploeg en die telefonisch bereikbaar is.