Naar inhoud
Gemeente Mol

Brandveiligheid

Vragen over brandpreventie en –veiligheid richt je bij voorkeur aan de brandweer.

Als het evenement plaatsvindt in een zaal of lokaal van een vaste gebouweninfrastructuur vraag je, bij de eigenaar of de exploitant, na of de infrastructuur door de brandweer is gekeurd op brandveiligheid en evacuatiebeleid. Organiseer geen evenement in een infrastructuur die de brandweer niet heeft gekeurd! De organisator kan bij een ongeval verantwoordelijk gesteld worden als de infrastructuur niet als veilig was gekeurd. Maak het door de brandweer toegelaten maximum aantal bezoekers goed zichtbaar bekend in de zaal en zorg ervoor dat dit niet wordt overschreden. Als je de zaal op een bijzondere manier wil inrichten, moet je een bijkomend advies van de brandweer inwinnen!