Naar inhoud
Gemeente Mol

Veiligheidsplan

Een veiligheidsplan is verplicht bij de organisatie van grote evenementen en evenementen met een hoog risicogehalte.  Schat hierbij het verwachte aantal bezoekers realistisch in. De organisator is verantwoordelijk.  voor de veiligheid van de bezoekers aan zijn evenement. Het verwachte aantal bezoekers bewust te laag inschatten om aan de verplichting te ontsnappen om een veiligheidsplan op te maken kan je duur te staan komen.

Het veiligheidsplan omvat:

  • Een omschrijving van de situering en de inrichting van de site waar het evenement plaatsvindt.
  • Een omschrijving van de risico’s en mogelijke overlast (voor de deelnemers, de toeschouwers, toehoorders, de medewerkers en de buurt) verbonden aan het evenement.
  • De maatregelen die je hebt getroffen om deze risico’s en overlast tot een minimum te herleiden.
  • De maatregelen die worden getroffen en de procedures die worden gevolgd wanneer zich een ongeval voordoet.

Een leidraad voor het opmaken van een veiligheidsplan is opgenomen bij het punt ‘veiligheidspreventie en aandachtspunten’.

Neem deze leidraad ook eens door bij de organisatie van een klein of middelgroot evenement. Het geeft je een beeld van de veiligheidsaspecten waar je rekening moet mee houden bij de organisatie van een evenement.