Naar inhoud
Gemeente Mol

Risicoanalyse

Lijst vooraf de mogelijke risico’s op die verbonden zijn aan jouw evenement, zoals de gevaren verbonden aan:

  • de infrastructuur of aan de plaats van het evenement, zoals de situering en de bereikbaarheid van de locatie, de inrichting van de locatie, de opbouw van de infrastructuur, de stabiliteit en het draagvermogen van een tribune, een podium of een beschutting, de veiligheidsafstand tussen tenten (en eventuele andere gebouwen), de afbakening van voor het publiek niet toegankelijke zones, de bescherming en dichtheid van leidingen, de locatie van de opslag van gevaarlijke stoffen …
  • het gebruik van (toestellen die werken op) elektriciteit, brandstoffen, vluchtige gassen of andere gevaarlijke producten
  • het wangedrag van personen, zoals overmatig drankgebruik, gebruik van verdovende middelen, vechtpartijen, wildplassen, vandalisme