Naar inhoud
Gemeente Mol

Geluidshinder voorkomen

Welke maatregelen kan je nemen om klachten over geluidshinder te vermijden?

 • Informeer de buurtbewoners
  Breng de bewoners in de omgeving rond de evenementensite minstens 14 dagen voor aanvang van het evenement op de hoogte van het geplande evenement en de mogelijke hinder.
  • Geef een gsm-nummer door waarop men je kan contacteren bij geluidsoverlast;
  • Ga vooraf zelf eens langs bij de bewoners uit de buurt;
  • Geef de omwonenden één of twee gratis toegangskaarten;
  • Informeer de omwonenden over de verkeersmaatregelen die gelden tijdens het evenement;
  • Na het evenement: passeer even bij de buurtbewoners als er overlast was tijdens het evenement om je te verontschuldigen of hen te bedanken voor hun begrip.
 • Maak duidelijke afspraken met de DJ/geluidstechnicus

Vraag om gebruik te maken van een geluidsniveaumeter of een begrenzer om zeker het toegestane geluidsniveau niet te overschrijden. Het gebruik van een geluidsniveaumeter of –begrenzer is verplicht als het volume hoger is dan 85 dB(A) LAeq,15min. Verbied het gebruik van baskasten.

 • Opstelling luidsprekers

Voorzie voldoende kleinere luidsprekers (minimum 4 stuks), verspreid ze over de volledige evenementenruimte en richt ze naar het centrum van de zaal of tent. Voeg bij je aanvraag altijd een schets met de opstelling van de luidsprekers.

 • Gebruik geluidsniveaumeters en -begrenzers
  • Je kan via de jeugddienst een geluids(niveau)meter ontlenen waarmee je zelf het geluidsniveau kan peilen.
  • Voorize oordopjes voor de bezoekers om hen te beschermen tegen gehoorschade.
 • Buitendeuren zoveel mogelijk sluiten

Hou de buitendeuren zoveel mogelijk dicht tijdens de fuif.

 • Sluitingsuur respecteren
  Het sluitingsuur voor evenementen is vastgelegd op 3 uur.
  • hang het sluitingsuur duidelijk zichtbaar op de evenementensite
  • laat het sluitingsuur, vanaf een uur vóór de sluitingstijd, verschillende malen omroepen
  • doe alle lichten aan, zet de muziek uit en stop de verkoop van drank ten laatste om 2.45 uur
  • zorg ervoor dat om 3 uur alle publiek de evenementensite verlaat
 • Afgeleide hinder

‘Afgeleide hinder’ is onder andere het geluid van arriverende of vertrekkende voertuigen, de overlast door wildplassen, braken op de stoep, vandalisme, achterlaten van afval … Bij klachten kan dit ten laste gelegd worden van de veroorzaker of van de organisator van het evenement als de veroorzaker niet gekend is. Probeer de afgeleide hinder tot een minimum te beperken.