Naar inhoud
Gemeente Mol

Adoptie, aangifte

Vraag online je akte aan

Wat?

De dienst burgerlijke stand heeft enkel de taak de adoptie over te schrijven in de registers. ‘Kind en gezin’ houdt toezicht op de procedures. Een adoptiebureau, een notaris of de vrederechter kunnen jullie bijstaan tijdens het adoptieproces.

Nuttige gegevens:

Contacteer Het Vlaams Centrum voor Adoptie
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
adoptie@kindengezin.be
Tel.: 02 533 14 76 of 02 533 14 77

Link naar brochure adoptie https://www.kindengezin.be/img/Brochure-adoptie.pdf

Vraag online je akte aan