Naar inhoud
Gemeente Mol

Sabam

Als je muziek afspeelt op een publiek toegankelijke plaats moet je, in de meeste gevallen auteursrechten betalen. De inning van deze gelden gebeurt door SABAM.

De aangifte gebeurt rechtstreeks via www.sabam.be. Je moet de aangifte minstens 10 dagen voor de aanvang van het evenement indienen, anders riskeer je een boete. Voor bijkomende informatie en de tarieftabellen klik je hier.