Naar inhoud
Gemeente Mol

Strafregister, uittreksel

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Het is een overzicht van alle effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in je strafregister. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn drie soorten uittreksels.

Algemeen model (art. 592)
Dit model is het standaarduittreksel dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

Model voor bepaalde beroepen of activiteiten (art. 596.1)
Dit model is een uittreksel om een activiteit of een beroep uit te mogen oefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv voor het verkrijgen van een jachtverlof, voor taxichauffeurs, voor slijters van dranken, voor campinguitbaters,…). Wij beschikken over een volledige lijst en zullen nakijken of de activiteit of het beroep op deze lijst voorkomt.

Model voor activiteiten met minderjarigen ( art 596.2)
Dit model vraag je aan voor activiteiten met minderjarigen of als je een job hebt waarin je met minderjarigen in contact komt (bv onderwijs, vrijwilliger in een jeugdvereniging,…).

Voor wie?

Je moet in onze gemeente ingeschreven zijn.

Volgende personen en instanties kunnen het attest niet verkrijgen bij de bevolkingsdienst, maar moeten het aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • Als je niet meer inschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve bent uitgeschreven.
  • Gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  • Rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s
  • Vreemdelingen die in het buitenland verblijven en een attest nodig hebben voor de periode dat ze in Mol gewoond hebben
  • Bijzondere gevallen (bijvoorbeeld diplomaten)

Voorwaarden?

Je kan het afhalen met je identiteitskaart of met een volmachtformulier. De volmachtdrager moet steeds zijn identiteitskaart voorleggen. Je kan nooit een attest afhalen voor iemand anders zonder deze volmacht.

Hoe aanvragen?

Je hebt twee manieren om dit formulier aan te vragen:

Het is belangrijk dat je duidelijk vermeldt waarvoor het attest moet dienen. Zo kunnen wij beoordelen welk model je nodig hebt.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Het uittreksel uit het strafregister wordt meestal direct afgedrukt, tenzij er nog bepaalde vonnissen moeten nagekeken worden door het Centraal Strafregister.

Vraag online je attest aan