Naar inhoud
Gemeente Mol

Strafregister, uittreksel

Bekijk ook:

Vraag online je attest aan

Wat?

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Het is een overzicht van alle effectief uitgesproken vonnissen die vermeld staan in je strafregister. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn drie soorten uittreksels.

Basismodel (art. 592)
Dit model is het standaarduittreksel dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden.

Model voor bepaalde beroepen of activiteiten (art. 596.1)
Dit model is een uittreksel om een activiteit of een beroep uit te mogen oefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden. ( bv voor het verkrijgen van een jachtverlof, voor taxichauffeurs, voor slijters van dranken, voor campinguitbaters,…). Wij beschikken over een volledige lijst, en zullen nakijken of de activiteit of het beroep op deze lijst voorkomt.

Model voor activiteiten met minderjarigen ( art 596.2)
Dit model vraag je aan voor activiteiten met minderjarigen of als je een job hebt waarin je met minderjarigen in contact komt (bv onderwijs, vrijwilliger in een jeugdvereniging,…)

Voor wie?

Je moet in onze gemeente ingeschreven zijn. Ben je Belg en woon je in het buitenland, dan kan je een uittreksel krijgen als Mol je laatste woonplaats in België was.

Volgende personen en instanties kunnen het attest niet verkrijgen bij de bevolkingsdienst, maar moeten het aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de FOD Justitie:

  • Gerechtelijke en bestuurlijke instanties
  • Rechtspersonen: vennootschappen, vzw’s
  • Vreemdelingen die in het buitenland verblijven en een attest nodig hebben voor de periode dat ze in Mol gewoond hebben
  • Bijzondere gevallen (bijvoorbeeld diplomaten)
  • Wanneer je het document nodig hebt voor gebruik in het buitenland

Voorwaarden?

Je kan het afhalen met je identiteitskaart of met een volmachtformulier. De volmachtdrager moet steeds zijn identiteitskaart voorleggen. Je kan nooit een attest afhalen voor iemand anders zonder deze volmacht.

Hoe aanvragen?

Je hebt twee manieren om dit formulier aan te vragen:

  • Via het e-loket: je vraagt het attest online aan en ontvangt het in je mailbox. 
  • Persoonlijk op de bevolkingsdienst. Als je het attest niet zelf kan aanvragen of afhalen, kan iemand anders dit voor jou doen. Die persoon moet dan wel een ingevuld volmachtformulier bij hebben. 

Het is belangrijk dat je duidelijk vermeldt waarvoor het attest moet dienen. Zo kunnen wij beoordelen welk model je nodig hebt.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Het basismodel en het model voor bepaalde beroepen en activiteiten wordt meestal direct afgedrukt, tenzij er nog bepaalde vonnissen moeten nagekeken worden.

Het model voor activiteiten met minderjarigen kan niet altijd onmiddellijk gemaakt worden omdat hiervoor een bijkomende controle uitgevoerd moet worden door de politie.

Vraag online je attest aan