Naar inhoud
Gemeente Mol

Vreemdelingen, verblijf van meer dan 3 maanden

Wat?

Als je als niet-Belg langer dan 3 maanden in België wil komen wonen, moet je dit binnen de acht werkdagen na je aankomst melden aan de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie, zal je andere documenten moeten voorleggen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Voor wie?

Voor iedere vreemdeling die zich voor meer dan 3 maanden in onze gemeente wil vestigen en nog niet eerder ingeschreven was in een andere gemeente.

Voorwaarden?

De vreemdelingenwetgeving is zo complex en elke situatie is anders. Je kan de website van de overheid raadplegen om na te gaan welke verblijfsprocedure je kan volgen en welke documenten je daarvoor nodig hebt. 

Bepaalde verblijfsaanvragen kan je pas starten nadat je een retributie betaalt. Dat is een bijdrage in de administratieve kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken voor behandeling van je aanvraag. Je moet vooraf een overschrijving doen op een bankrekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken, met een specifieke mededeling. Wie geen betalingsbewijs voorlegt, krijgt een beslissing dat de aanvraag onontvankelijk is.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de overheid.

Hoe aanvragen?

Je stuurt een e-mail naar de vreemdelingendienst om je verblijf in België te melden: vreemdelingendienst@gemeentemol.be.

1. Informatie die je zeker moet vermelden:       

 • Naam van alle gezinsleden die verhuizen (familienaam + voornamen)
 • Datum waarop je verhuist naar onze gemeente
 • Adres in Mol
 • Reden van je verblijf in België
 • Duur van je verblijf
 • Gsm-nummer

2. Documenten die je moet bijvoegen:

 • Scan/foto van je geldige identiteitskaart of paspoort met visum (alle gebruikte pagina’s)
 • Ondertekend en geregistreerd huurcontract
 • Uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst
 • Uittreksel uit de geboorteakte (indien nodig met legalisatie/apostille en met vertaling naar het Nederlands)
 • Historiek van uw burgerlijke staat (in voorkomend geval uw huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte van de partner of een bewijs van ongehuwde staat, indien nodig met legalisatie/apostille en vertaling naar het Nederlands)
 • Naargelang jouw verblijfsmotief voeg je nog extra bewijsstukken toe zoals bijvoorbeeld je arbeidscontract en loonfiches. Gedetailleerde informatie kan je terugvinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken

Als het onmogelijk is om alle documenten per e-mail te bezorgen, mag je ze ook afgeven aan de balie. (Molenhoekstraat 2 t.a.v. de vreemdelingendienst) met vermelding van je naam, adres en lopende verblijfsprocedure.

Kostprijs?

 • 40 euro per afgeleverde eerste verblijfsaanvraag
 • 28 euro per verblijfskaart
 • Naargelang je situatie retributiekost te betalen aan de Federale Overheidsdienst Vreemdelingenzaken

Afhandeling?

1) De vreemdelingendienst kijkt je voorgelegde documenten na en informeert je over de verblijfsprocedure die je wenst op te starten.

2) De vreemdelingendienst stuurt je een bericht dat je dossier voorbereid werd en klaarligt ter ondertekening.

3) Je verschijnt tijdig op de afspraak en brengt alle originele documenten mee die je al digitaal aanleverde. De kostprijs van 40 euro is bij voorkeur te betalen met bancontact.

4) Het verdere verloop van je inschrijvings- en verblijfsprocedure hangt af van welke procedure werd opgestart. Op je aanvraagformulier staan alle termijnen en vereiste documenten vermeld.

5) Zodra er een beslissing genomen werd in je dossier, zal de vreemdelingendienst je contacteren. Een verblijfsprocedure duurt in principe zes maanden. Als je na zes maanden nog geen beslissing ontvangen hebt, mag je zelf contact opnemen met de vreemdelingendienst.

6) Voor het aanvragen en afhalen van een vreemdelingenkaart maak je steeds telefonisch een afspraak. Breng op de afspraak je identiteitsdocument en 1 recente pasfoto (conform de ICAO-normen) mee. De kostprijs van 28 euro is bij voorkeur te betalen met bancontact.