Naar inhoud
Gemeente Mol

Vreemdeling, verhuis vanuit buitenland

Bekijk ook:

Wat?

Als je als buitenlander langer dan drie maanden in België wil komen wonen, moet je je binnen de acht dagen na je aankomst melden bij de vreemdelingendienst. Naargelang je situatie zal je andere documenten moeten meebrengen en word je ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Verblijf je minder dan 3 maanden in België, dan word je niet geregistreerd in de registers, maar ontvang je een bijlage. Europeanen ontvangen een melding van aanwezigheid (bijlage 3ter). Niet-Europeanen krijgen een aankomstverklaring ( bijlage3).

Voor wie?

Voor iedere vreemdeling die zich in onze gemeente wil vestigen en nog niet eerder ingeschreven was in een andere gemeente.

Voorwaarden?

De vreemdelingenwetgeving is zo complex en elke situatie is anders. Je neemt best contact op met de vreemdelingendienst om te vragen of je voldoet aan de voorwaarden om je in België te kunnen vestigen of je raadpleegt de website van de overheid.

Bepaalde verblijfsaanvragen kan je pas starten nadat je een retributie van 358, 204 of 62 euro betaalt. Dat is een bijdrage in de administratieve kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken voor behandeling van je aanvraag. Je moet vooraf een overschrijving doen op een bankrekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken, met een specifieke mededeling. Wie geen betalingsbewijs voorlegt, krijgt een beslissing dat zijn aanvraag onontvankelijk is.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de overheid.

Volgende zaken heb je zeker nodig om je te registreren en breng je mee bij het eerste bezoek aan onze dienst :

  • Paspoort met (indien nodig) geldig visum of een identiteitskaart
  • 1 pasfoto. Deze foto moet recent genomen zijn, van goede kwaliteit en met lichte achtergrond volgens de ICAO norm ( international civil aviation organisation). Meer informatie over de voorwaarden van de foto's vind je hier.
  • Uitschrijvingsbewijs van je vorige adres in het buitenland
  • De historiek van je burgerlijke staat ( in voorkomend geval je huwelijksakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte van je echtgeno(o)t(e) of een bewijs van ongehuwde staat)
  • De geboorteakten van alle gezinsleden die mee naar Mol verhuizen
  • Alle documenten moeten indien nodig voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostille en vertaald zijn naar het Nederlands, tenzij het gaat om een internationale akte (formulier A).

Hoe aanvragen?

Je komt aangifte doen van de adreswijziging aan het loket van de vreemdelingendienst en je brengt naargelang je situatie de benodigde documenten mee.

Kostprijs?

  • 30 euro per afgeleverde eerste verblijfsaanvraag
  • 25 euro per verblijfskaart
  • Naargelang je situatie 350, 200 of 60 euro retributiekost te betalen aan de Federale Overheidsdienst Vreemdelingenzaken

Afhandeling?

Na de aangifte komt de wijkagent controleren of je wel degelijk op het aangegeven adres woont. Daarna zal je een uitnodiging krijgen van de vreemdelingendienst om langs te komen om je inschrijving verder af te handelen en om een vreemdelingenkaart aan te vragen.