Naar inhoud
Gemeente Mol

Ondersteuningsnetwerk 'NOA'

Saigo Sterrenbos vormt samen met Gibbo Galbergen Mol, GIBLO Beerse en SAIO Geel het ondersteuningsnetwerk ‘NOA3’, één van de vijf satellieten van NOA (Netwerk Ondersteuners Antwerpen).
Elke regio beschikt over een eigen ondersteuningsteam. Het team bestaat uit ondersteuners met een verschillende expertise: leerkrachten van het buitengewoon onderwijs, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen en orthopedagogen. 

Voor elke leerling met een gemotiveerd verslag  of verslag buitengewoon onderwijs, kan een school een ondersteuningsvraag stellen.

De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders en het CLB wat de ondersteuningsnoden zijn en formuleert op basis daarvan de ondersteuningsvragen. De school meldt de leerling aan bij de coördinator van het ondersteuningsnetwerk. Het netwerk zorgt op zijn beurt voor gepaste ondersteuning op maat.

Er wordt ondersteuning geboden aan leerlingen met een (gemotiveerd) verslag:

  • Type Basisaanbod
  • Type 2 Verstandelijke beperking
  • Type 3 Gedrags- of emotionele problemen
  • Type 4 Motorische beperking
  • Type 6 Visuele beperking
  • Type 7 Spraak- of taalontwikkelingsstoornissen of Auditieve beperking
  • Type 9 Autismespectrumstoornissen

Wat is het verschil met de vroegere GON- en ION-begeleiding?

  • Er wordt niet enkel gekeken naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar ook naar de noden van de leerkracht. De ondersteuning kan ook leerkrachtgericht of schoolgebonden zijn om leerkrachten te versterken in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • De ondersteuning gebeurt voornamelijk in de klas.

Voor meer vragen over het ondersteuningsnetwerk kan u terecht bij de coördinator van de regio Mol (onw.mol@gmail.com, 0470 99 55 89).