Naar inhoud
Gemeente Mol

Opstapklas

Doelgroep 

 • Kinderen tussen 5 en 7 jaar 
 • Kinderen stappen in vanuit het kleuteronderwijs.  
 • Kinderen die kort na de start in het eerste leerjaar moeten afhaken. 
 • Vaak voorkomende kenmerken: tekorten in leervoorwaarden, slechte werkhouding, ontwikkelingsvertraging- of stoornis 
 • Kinderen met een type basisaanbod

Instapmomenten 

 • ganse schooljaar 

Werking 

 • De opstapklas is de eerste klasgroep van onze school.   
 • Er wordt nog veel aandacht besteed aan de leervoorwaarden, de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, … die de basis vormen voor het leren.  Daarnaast vindt het team het heel belangrijk om van daaruit te kunnen werken aan het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen, de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Bovendien blijft er nog veel ruimte over spel en ontspanning zodat het leren leuk blijft. 
 • Ondersteuning van de logopediste en kinesiste is erg belangrijk binnen de werking van de klas. 
 • Binnen de kleine klasgroep  is er nog plaats voor differentiatie en individuele aanpassingen. 
 • De ouders worden intensief betrokken bij het leerproces. Naast de drie geplande oudercontacten is er steeds ruimte voor overleg.