Naar inhoud
Gemeente Mol

Vreemdeling, tenlasteneming

Wat?

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Voor wie?

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene de buitenlander uitnodigt.

Er zijn verschillende soorten verbintenissen:

 • Bijlage 3 bis: deze verbintenis is bedoeld voor vreemdelingen die voor een kort verblijf naar België komen, bijvoorbeeld op familie/vriendenbezoek
 • Bijlage 32: is een verbintenis voor een student die langer dan 3 maanden zal blijven
 • Bijlage 88: is een verbintenis voor vreemdelingen die langer dan 3 maanden willen blijven in het kader van een duurzame relatie.

Voorwaarden?

Als garant moet je:

 • ofwel Belg zijn
 • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

Hoe aanvragen?

Je komt persoonlijk naar de vreemdelingendienst om de tenlasteneming te ondertekenen.

Meebrengen:

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • de gegevens van de perso(o)n(en) waarvoor je je garant stelt:
  • naam en voornaam
  • geboorteplaats en -datum
  • paspoortnummer
  • adres

Je handtekening op de tenlasteneming wordt door ons gelegaliseerd. Je krijgt deze mee, samen met een samenstelling gezin en de gelegaliseerde kopie van je identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Kostprijs?

5 euro

Afhandeling?

Je stuurt volgende documenten op aan de persoon die je uitnodigt

 • Tenlasteneming
 • Samenstelling gezin
 • Kopie identiteitskaart
 • Bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden, pensioenfiche,…

Die moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

OPGELET : Wanneer er geen Belgische ambassade is in het land van de bezoeker en het visum aangevraagd wordt in een consulaat van een andere Schengenstaat, dan stuurt de vreemdelingendienst de tenlasteneming aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Deze dienst zal binnen de 3 weken na ontvangst beslissen of je over voldoende bestaansmiddelen beschikt en deze beslissing meedelen aan de vreemdelingendienst. Hierna zal je uitgenodigd worden om de tenlasteneming te komen afhalen. Pas daarna kan je het dossier doorsturen aan de bezoeker.