Naar inhoud
Gemeente Mol

Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis)

Wat?

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Voor wie?

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene de buitenlander uitnodigt.

Voorwaarden?

Als garant moet je:

 • Ofwel Belg zijn.
 • Ofwel vreemdeling zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

Hoe aanvragen?

Je stuurt een e-mail naar vreemdelingendienst@gemeentemol.be en vermeldt volgende gegevens van de persoon die je financieel ten laste neemt.

 • Naam en voornamen zoals ze vermeld staan op het paspoort
 • Geboorteplaats en datum
 • Nationaliteit
 • Paspoortnummer
 • Adres in het land van herkomst
 • Aantal dagen van het verblijf (maximum 90 dagen)
 • Doel van het verblijf (familiebezoek/bezoek aan vrienden, of een andere reden)
 • Je verwantschapsband met de bezoeker
 • Plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren
 • Je telefoonnummer waarmee je overdag bereikbaar bent

Je voegt een scan of foto van volgende documenten toe:

 • Je identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Paspoort van de bezoeker
 • Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt (loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiche, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar,…)

Als het niet mogelijk is om deze documenten digitaal te bezorgen, mag je ze ook in een gesloten omslag in de brievenbus steken ter attentie van de vreemdelingendienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

De vreemdelingendienst zal je informeren wanneer de tenlasteneming klaarligt ter ondertekening. Je maakt telefonisch een afspraak op het nummer 014 33 07 25

Daarna kom je persoonlijk langs om de tenlasteneming te ondertekenen.

Kostprijs?

10 euro

Afhandeling?

Je handtekening op de tenlasteneming wordt door ons gelegaliseerd. Je krijgt deze mee, samen met een samenstelling gezin en de gelegaliseerde kopie van je identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Je stuurt de documenten op aan de persoon die je uitnodigt.

Die moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een visum voor kort verblijf aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

OPGELET: In volgende gevallen stuurt de vreemdelingendienst de tenlastenming naar de Dienst vreemdelingenzaken in Brussel.

 • Als er geen Belgische ambassade is in het land van de bezoeker en het visum aangevraagd zal worden in een ambassade van een andere Schengenstaat,
 • Als de bezoeker niet visumplichtig is en dus niet naar een ambassade hoeft te gaan om een visum voor een kort verblijf in Schengen aan te vragen.

Deze dienst zal beslissen of je over voldoende bestaansmiddelen beschikt en deze beslissing meedelen aan de vreemdelingendienst. Hierna zal je uitgenodigd worden om de tenlasteneming te komen afhalen. Pas daarna kan je het dossier doorsturen aan de bezoeker.  

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt.