Naar inhoud
Gemeente Mol

Archieven

  1. Overheidsarchief tot 1794, waaronder het archief van de voogdij Mol, Balen, Dessel. Dit is alle archief dat geproduceerd werd door een overheid in het Ancien Régime. Dit is de periode vóór de Franse revolutie en voor de oprichting van de administratieve structuur zoals we die vandaag kennen (gemeentes, kantons, arrondissementen, provincies…) Deze archieven zijn volledig geïnventariseerd.
  2. Overheidsarchief na 1794. Dit is alle archief geproduceerd door een overheid na 1794, met andere woorden na de ingang van de administratieve structuur zoals we die vandaag nog kennen. Hieronder valt het archief van de gemeente Mol. Het kan gaan van gemeenterekeningen, aktes van de burgerlijke stand tot rooilijndossiers. Dit archief is nog niet volledig geïnventariseerd.
  3. Verenigings-, bedrijfs- en familiearchieven die relevant zijn voor de geschiedenis van Mol en de regio zijn eveneens te raadplegen in onze archiefleeszaal.
  4. Het gemeentelijk archief bewaart ook een stuk kerkelijk archief, waaronder het archief van de Sint-Pieter en Pauwel parochie.