Naar inhoud
Gemeente Mol

Nachtwinkels, vestigingsvergunning

Wat?

Een vestigingsvergunning is een voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel, verleend door de burgemeester en schepenen.

Voor wie?

Voor alle natuurlijke of rechtspersonen die een nachtwinkel willen openen in onze gemeente.

Voorwaarden?

Enkele voorwaarden zijn:

 • Het gebouw moet stedenbouwkundig vergund zijn als handelszaak.
 • De nachtwinkel mag niet gelegen zijn in een straal van 1 kilometer, van een andere nachtwinkel. 
 • De nachtwinkel moet voldoen aan de bepalingen van het parkeerfonds

De uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement.

Let op: naast de vestigingsvergunning heeft de uitbater van de nachtwinkel ook een uitbatingsvergunning nodig (link). Hiervoor moet de uitbater een afzonderlijke aanvraag indienen.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet ingediend worden via een aanvraagformulier. De aanvrager moet het aanvraagformulier met de bewijsstukken aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen of binnenbrengen bij de dienst lokale economie tegen ontvangstbewijs.

Volgende bewijsstukken moet de aanvrager mee opsturen of binnenbrengen op de dienst lokale economie:

 • Kopie van de identiteitskaart;
 • Uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen;
 • Plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte;
 • Kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
  als de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte hebben van ten minste 1000 m²
 • Indien nodig een kopie van de beroepskaart;
 • Kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevindt);
 • Kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand).

Kostprijs?

Meer informatie vind je in het belastingsreglement.

Afhandeling?

Fase

Wie

Wat

1.

Dienst lokale economie

Kijkt na of alle bewijsstukken binnen zijn

2.

Dienst lokale economie

Vraagt volgende adviezen op:

 • Ruimtelijke planning: controleert of er binnen een straal van 1 kilometer geen andere nachtwinkel is.
 • Ruimtelijke ordening: controleert of aan de stedenbouwkundige voorwaarde voldaan is.
 • Korpschef/Politie
  Controleert de ruimtelijke ligging van de handelszaak en de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.

3.

Dienst lokale economie

Op basis van de adviezen, plaatst de dienst lokale economie het agendapunt op het college van burgemeester en schepenen.

4.

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen levert de vestigingsvergunning af of weigert ze met de vermelding van de motieven.