Naar inhoud
Gemeente Mol

Activiteiten

Jaarlijks staan vier  herdenkingsplechtigheden   op het programma waarbij VVG nauw  betrokken is.

Op 8  mei wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht en ook de verjaardag van de bevrijding van de Kampen. Op 21 juli wordt de Nationale Feestdag gevierd en rond 13 september herdenken wij de bevrijding van Mol in 1944.  We brengen een groet aan de graven van de Britse soldaten die hier gesneuveld  zijn en dankbaar leggen we bloemen neer.   Op 11 november is er een eucharistieviering ter nagedachtenis van de slachtoffers van Wereldoorlog  I en worden ook de monumenten van beide wereldoorlogen bezocht.  Daarna volgt een academische zitting waarin door eminente sprekers wordt teruggeblikt naar de gruwelen van de oorlogen al dan niet getoetst aan de gevolgen die ze hadden voor de huidige tijd.