Naar inhoud
Gemeente Mol

Vreemdeling, bis-nummer

Wat?

Iedereen die in België ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister heeft een rijksregisternummer. Dit nummer bestaat uit 11 cijfers. Het eerste deel is je omgekeerde geboortedatum, het tweede deel is het eigenlijke nummer en de laatste twee cijfers vormen een controlegetal.

Personen die niet ingeschreven zijn in het rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, krijgen een bis-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer. Bij het bis-nummer wordt de geboortemaand verhoogd met 20 of 40. Als bij de aanvraag het geslacht bekend is wordt de geboortemaand verhoogd met 40, anders wordt ze verhoogd met 20.

Voor wie?

  • Voor de buitenlandse werknemer die minder dan drie maanden in ons land verblijft.
  • Voor de grensarbeider.

Hoe aanvragen?

  • Aan het loket van de vreemdelingendienst. Je brengt bewijzen van je tewerkstelling mee.
  • Buitenlandse werknemers vragen een bis-nummer aan in de gemeente waar ze verblijven.
  • Grensarbeiders moeten zich aanmelden in de gemeente waar hun werkgever gevestigd is.

Kostprijs?

Gratis