Naar inhoud
Gemeente Mol

Doelstellingen

De verbroedering groepeert de vaderlandslievende verenigingen van Mol om de nagedachtenis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen in ere te houden. VVG vindt het haar plicht om deze herinnering door te geven aan de volgende generaties. De vereniging  behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten bonden en coördineert de werkzaamheden. Het behoud van de verworven rechten gebeurt in goede relatie met de gemeentelijke, provinciale en nationale overheden.