Naar inhoud
Gemeente Mol

Ontstaan

Tot 1975 waren er in Mol, los van mekaar, een aantal vaderlandslievende verenigingen actief:  de Nationale Strijdersbond (NSB), de Nationale Vereniging van Oud Krijgsgevangenen (NVOK), de Nationale Vereniging van Weggevoerden en Werkweigeraars (NVWW), de Nationale Vereniging van Invaliden (NVI), en de Politieke Gevangenen (PG). Ook NSB Wezel hoorde daarbij.  Het was de verdienste van wijlen August Libotton (tevens nationaal voorzitter NSB) deze verenigingen samen te brengen onder de noemer Verbroedering  Vaderlandslievende Groeperingen (VVG).