Naar inhoud
Gemeente Mol

Geluidsnormen muziekactiviteiten

Wat?

Er bestaan geluidsnormen voor alle activiteiten waarbij elektronisch versterkte muziek geproduceerd wordt. Het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek.

De wetgeving deelt de activiteiten op in drie categorieën:

 • Maximaal geluidsniveau = 85 dB(A) LAeq 15 min
 • Maximale geluidsniveau = 95 dB(A) LAeq 15 min
 • Maximale geluidsniveau = 100 dB(A) LAeq 60 min: milieuvergunning klasse 2
 • Muziekactiviteiten met een maximaal geluidsniveau > 100 dB(A) LAeq 60 min zijn niet toegelaten

De wetgeving deelt de activiteit inderdaad in 3 categorieën op.  Voor categorie tot 85 dB(A) wordt er gemeten zonder omgevingsgeluid. Bij de andere categorieën meten ze met het omgevingsgeluid erbij.

De geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden. De Vlaamse overheid wil concerten, fuiven en evenementen ook in de toekomst nog alle kansen geven, maar wil ook wijzen op de gevolgen van gehoorschade door muziek. Door maximumnormen op te leggen zullen organisatoren en exploitanten bewuster omgaan met geluid en de potentiële gezondheidsrisico’s.

Het is de uitbater van de inrichting of de organisator van het evenement die kiest in welke categorie de inrichting of het evenement valt. Hij legt met andere woorden zelf het maximale geluidsniveau vast. Hierbij moet hij rekening houden met de geluidsoverlast in de buurt, die tot een minimum moet herleid worden.

Deze regelgeving, zowel de normen voor de activiteit zelf als de normen voor de omgeving, gelden overal en altijd. De stelling dat er voor 22 uur geen sprake kan zijn van overlast is dus fout. Als je een muziekactiviteit organiseert, dan ben je altijd verplicht je aan een de geldende reglementeringen te houden. Dus ook als er geen klachten zijn van de omwonenden of bezoekers kunnen eventuele overschrijdingen van de normen vastgesteld worden en volgen er sancties bij overtredingen. Het is niet zo dat grote zalen of festivals andere vergunningen nodig hebben dan een klein café of een kleine zaal. Aangezien de regelgeving bedoeld is om gehoorschade te voorkomen en te beperken, doet de grootte van een evenement er niet toe bij de bepaling van de vergunning die je nodig hebt.

Voor wie?

Het maximale geluidsniveau geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek wordt gespeeld.  De geluidsnormen zijn van toepassing in een café met achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in polyvalente zalen, muziek in een fitnesszaal of dansschool, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een optreden in een zaal, een festival in openlucht, muziek tijdens de schoolfeesten, kermissen of wedstrijden in open lucht, ….

Voorwaarden?

Afhankelijk van de categorie heb je als exploitant of organisator een aantal verplichtingen. Hier vind je de belangrijkste aandachtspunten, maar we raden je vooral aan de volledige informatie te raadplegen op www.lne.be/geluidsnormen of te informeren bij de milieudienst (014 33 07 35).

Hoe aanvragen?

Dit hangt af van het soort activiteit.

 • De organisatoren van occasionele activiteiten kunnen een uitzonderingsmaatregel aanvragen via de Evenementenkluis. Deze aanvraag moet ten minste 2 maanden voor de activiteit toekomen bij de milieudienst.
 • Als je permanent of heel vaak dezelfde soort muziekactiviteit op dezelfde locatie organiseert:
  • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) LAeq 15 min
   • Je hoeft niets te doen of aan te vragen in verband met het geluid. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.
   • Als je op dezelfde locatie eenmalig of uitzonderlijke toch eens een luidere muziekactiviteit wil organiseren, dan kan dat mits toelating van het college van burgemeester en schepenen.
  • Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq 15 min
   Er zijn twee mogelijkheden:
   • De muziekactiviteiten zijn niet luider dan 95 dB(A) LAeq 15 min
    • Je meldt de inrichting eenmalig aan het college van burgemeester en schepenen als een ‘ingedeelde inrichting klasse 3’. Deze aanvraag doe je via de Vlarem-formulieren klasse 3. Deze zijn terug te vinden op de website www.lne.be.  
    • Als je op dezelfde locatie eenmalig of occasioneel (maximum 12 keer per jaar en maximum 2 keer in dezelfde maand) toch een luidere muziekactiviteit wil organiseren, dan kan dat mits toelating van het college van burgemeester en schepenen. Voor activiteiten die maximum 3 uur duren en plaatsvinden tussen 12 en 24 uur, kan je dat in principe een onbeperkt aantal keren aanvragen.
  • De muziekactiviteiten zijn wel luider dan 95 dB(A) LAeq 15 min
   • Je kan bij het gemeentebestuur een milieuvergunning ‘ingedeelde inrichting klasse 2’ aanvragen. Deze aanvraag doe je via de Vlarem-formulieren klasse 2.

Afhandeling?

 • De milieudienst bekijkt de aanvraag, geeft advies en zet de aanvraag op de agenda van het schepencollege.
 • Het schepencollege neemt een beslissing en vermeldt voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen.
 • De milieudienst verstuurt de aanvrager een antwoord.