Naar inhoud
Gemeente Mol

Spektakelvuurwerk, aanvraag

Wat?

Voor het afsteken van spektakelvuurwerk tijdens folkloristische evenementen door professionele vuurwerkafsteker, is toelating van de burgemeester noodzakelijk.

Voor wie?

Er wordt enkel toelating gegeven aan professionele vuurwerkfirma’s.

Voorwaarden?

Het ontsteken van vuurwerk gebeurt op een open en veilige plaats. Er wordt rekening gehouden met omliggende factoren, meteorologische omstandigheden en de eigenschappen van het pyrotechnisch materiaal. Aan de hand van deze criteria beoordeelt de burgemeester de aanvraag.

Hoe aanvragen?

Aanvraag richten aan Burgemeester, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Een aanvraagdossier bevat volgende gegevens:

 • Verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid
 • Transportvergunningen
 • Attest professioneel vuurwerkafsteker
 • Technische gegevens van het te gebruiken vuurwerk waaronder zeker moet vermeld zijn de stijghoogte en bereik van de effecten
 • Gebruiksaanwijzing of –handeling van het vuurwerk
 • Risico-evaluatie rekening houdend met de lokale parameters
 • Preventieve maatregelen die de vuurwerkafsteker neemt
 • Plan waarop aangeduid is:
  • opstelplaats van het vuurwerk
  • veiligheidsperimeter voor toeschouwers
  • plaats waar toeschouwers zich bevinden
  • vluchtweg voor toeschouwers

Let op: het aanvraagformulier moet volledig zijn, anders wordt de aanvraag niet verder afgehandeld.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Aanvraag

Organisator

Volledig dossier

ten laatste 3 maanden voor het afsteken

2. Controle

Veiligheid

Controleert of de aanvraag volledig is

 

3 Advies

Veiligheid

Aanvraag advies bij hulpdiensten

30 dagen

4. Beslissing

Veiligheid

Brief

2 maanden

5. Hulpdiensten

Veiligheid

Beslissing wordt bekendgemaakt bij lokale politie en brandweer

 

 

Noot: wanneer de aanvraag onvolledig is, wordt de organisator hiervan onmiddellijk in kennisgesteld en wordt de voorgestelde termijn opgeschort tot wanneer de aanvraag volledig is.