Naar inhoud
Gemeente Mol

Hulp nodig bij je erfgoedproject?

Je hebt allerlei leuke ideeën om de geschiedenis van je vereniging of school eens in de kijker te zetten?  Of wil je een traditie in je gemeente of gehucht terug onder de aandacht brengen met een evenement, een boekje, een tentoonstelling? Maar mis je nog wat centjes of kan je wel wat logistieke ondersteuning gebruiken? Aarzel dan niet om de website www.erfgoedsteun.be te raadplegen. Hier kan je nagaan voor welke soort subsidies je in aanmerking komt. Daarnaast kan je ook bij de gemeentelijke erfgoeddienst terecht voor ondersteuning of informatie over alle mogelijke subsidiekanalen.

a. Inhoudelijke ondersteuning

Speel je al lang met het idee om iets te doen rond de geschiedenis van je vereniging of je wijk? Plan je bijvoorbeeld een boek of een tentoonstelling bij de viering van het 75-jarig bestaan van je vereniging? Als je graag wat hulp wil bij het uitwerken van zo’n projecten, kan je een beroep doen op de diensten van de gemeentelijke archiefdienst. We kunnen je bijvoorbeeld helpen om oude foto’s of de geschiedenis van je vereniging op te zoeken.

b. Projectsubsidies erfgoedcel k.ERF

Voor financiële steun voor je erfgoedproject kan je ook terecht bij de Erfgoedcel k.ERF. De erfgoedcel werd opgericht door zeven gemeenten (Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie) en zag het levenslicht in 2009. Sindsdien bouwt k.ERF een regionaal cultureel erfgoedbeleid uit. Hierbij stimuleert ze vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed. Elke erfgoedorganisatie die gevestigd is in één van de zeven gemeenten kan een subsidieaanvraag indienen.

Voorwaarden?

  • De maatschappelijke zetel of het secretariaat en de werking van de aanvrager moet gevestigd zijn in het werkingsgebied van k.ERF
  • Een aanvrager kan jaarlijks maximum 2 500 euro projectsubsidie ontvangen
  • Het project is een cultureel-erfgoedproject

De uitgebreide voorwaarden vind je in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet minimaal drie maanden voor de aanvang van het project ingediend worden bij erfgoedcel k.ERF, Gasthuisstraat 5, 2440 Geel, info@erfgoedcelkerf.be  De aanvraag moet ingediend worden via het aanvraagformulier en kan schriftelijk of via mail gebeuren.

Afhandeling?

Na de aanvraag wordt je project beoordeeld op basis van vooropgestelde voorwaarden en criteria en de voorgestelde begroting. De beoordeling gebeurt door de Raad van Bestuur van erfgoedcel k.ERF.  Het evaluatieformulier vind je hier.  De Raad van Bestuur van k.ERF bepaalt het subsidiebedrag dat het project krijgt.  Dit subsidiebedrag wordt in twee schijven betaald.  Meer informatie hierover vind je in het subsidiereglement.

Meer info

Erfgoedcel k.ERF, 014 56 66 88, info@erfgoedcelkerf.be