Naar inhoud
Gemeente Mol

Sociale woonlening

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je een sociale lening aanvragen om een huis te kopen of te bouwen. De rentevoet die je betaalt, ligt vaak beduidend lager. Als inwoner van onze gemeente kan je bij verschillende instanties aankloppen voor zo’n lening.

Vlaamse Woonlening

Mits je aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoet kan je een Vlaamse Woonlening verkrijgen voor de aankoop van een woning die minstens 30 jaar oud is en die gerenoveerd moet worden. Je kan maximaal 191 190 euro lenen en je mag niet meer dan 181 190 euro betalen voor de aankoop van de woning. Daarnaast dienen de noodzakelijk renovatiewerken minstens 10 000 euro te bedragen.

Deze Vlaamse woonlening kan je ook aanvragen als je wil renoveren, een huis wil bouwen of een sociale koopwoning wil kopen.

Meer info en exacte voorwaarden

Regionaal kantoor VMSW
Begijnenstraat 1, Herentals
014 23 29 21
info@vlaamsewoonlening.be
www.vlaamsewoonlening.be

Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds kent sociale leningen toe aan (éénouder)gezinnen met minstens 1 kind ten laste en een begrensd inkomen. Deze leningen kan je aanvragen voor het aankopen, bouwen en renoveren van een woning. Ook de aankoop van een bouwgrond behoort tot de mogelijkheden.

Ook bij deze lening dient je woning aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo mag de verkoopwaarde van de woning maximaal 191 190 euro bedragen en mag het woonvolume bij een nieuwbouw de 590 m³ niet overschrijden. Dit zijn de voorwaarden voor een gezin met 1 kind ten laste. Verkoopwaarde en bouwvolume nemen toe naargelang het aantal kinderen dat je ten laste hebt.

Meer info en exacte voorwaarden

03 238 60 34
ddlant@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be

Sociale kredietmaatschappijen

Naast de Vlaamse Woonlening en het Vlaams Woningfonds zijn er binnen de provincie Antwerpen ook een aantal niet-gesubsidieerde sociale kredietmaatschappijen actief. Hier kan je een lening bekomen voor het bouwen, kopen en/of verbouwen van je enige eigen woning. De basisgrenswaarde van je woning mag maximaal 218 000 euro bedragen (barema 2012 – jaarlijks geïndexeerd). Dit bedrag is te verhogen met 5 procent per persoon ten laste. Bij deze maatschappijen is er geen bovengrens op het inkomen. Je kan vaak tot 100 procent van de geschatte verkoopprijs of aankoopprijs lenen en dit zonder verhoging van de rentevoet.