Naar inhoud
Gemeente Mol

Sociale woningen, lokaal toewijzingsplan

Wat?

Voor inwoners met een beperkt inkomen bestaan heel wat mogelijkheden om een sociale woning te huren of te kopen. Een bescheiden inkomen is de belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen.

Wie interesse heeft, schrijft zich in op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij en wordt gecontacteerd als er een woning vrijkomt. Een sociale huisvestingsmaatschappij werkt de wachtlijsten chronologisch af, behalve wanneer iemand vanuit een sociale huurwoning verhuist naar een andere. Ook gaat een huis met drie slaapkamers vlugger naar een gezin met drie kinderen dan naar een alleenstaande. 

Een lokaal toewijzingsreglement (LTR) maakt uitzonderingen mogelijk bij het toewijzen van sociale woningen. Het reglement van onze gemeente bepaalt dat:

  • De woningen op het Alfons Megensplein, Postelarenweg en woningen in verschillende gehuchten bij voorkeur toegewezen worden aan 65-plussers.
  • Mensen (dus niet enkel 65-plussers) die de afgelopen zes jaar minimum drie jaar in onze gemeente woonden voorrang krijgen.
  • Hetzelfde geldt voor wie ooit – al dan niet onderbroken – twintig jaar in Mol woonde.
  • Personen met een niet-aangeboren hersenletsel of een andere neuro-motorische beperking in het project 'Vennestraat'. 

Voor wie?

Voor kandidaat-sociaal huurders.

Voorwaarden?

Als je een sociale woning wil huren, kan je in onze gemeente bij verschillende huisvestingsmaatschappijen terecht:

Hoe aanvragen?

Je kan jezelf inschrijven via de website van de Molse Bouwmaatschappij of door bij hen langs te gaan. De Molse Bouwmaatschappij, Bosveld 152, 2400 Mol. Bellen kan op het nummer 014 31 50 70.

Ook bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen kan je op de website terecht voor meer informatie. Het kantoor is gevestigd in Antwerpseweg 1 A bus 1, 2440 Geel. Bellen kan op het nummer 014 56 27 00.