Naar inhoud
Gemeente Mol

Vlaamse zorgverzekering, tegemoetkoming

Wat?

De Vlaamse zorgverzekering geeft een maandelijkse financiële tegemoetkoming van 130 euro voor niet-medische hulp en dienstverlening aan langdurig zwaar zorgbehoevenden.

Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt vanaf de leeftijd van 26 jaar hiervoor een jaarlijkse bijdrage.

Bekijk ook: www.vlaamsesocialebescherming.be

Voor wie?

Mantel- en thuiszorg: voor iedere zorgbehoevende die, ongeacht de leeftijd, een beroep doet op mantelzorg (verstrekt door familie, vrienden, buren, enz.) en/of professionele thuiszorgdiensten en zwaar zorgbehoevend is. Je wordt als zwaar zorgbehoevend beschouwd als je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen.

Residentiële zorg: voor iedereen die permanent verblijft in

 • een woon- en zorgcentrum (WZC);
 • een rust- en verzorgingstehuis (RVT);
 • een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).

Voorwaarden?

 • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
 • Je hebt jouw bijdrage voor de zorgverzekering betaald.
 • Je hebt minstens 5 jaar in Vlaanderen verbleven.
 • Mantel- en thuiszorg: je moet erkend worden als zwaar zorgbehoevende.
  • Dit kan aan de hand van volgende attesten:
   • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden of integratietegemoetkoming (minstens 15 punten)
   • Verhoogde kinderbijslag (minstens 18 punten)
   • Thuisverpleging (score B of C op de KATZ-schaal)
   • Gezinszorg : minstens 35 punten op de BEL-schaal
  • Als je niet over een dergelijk attest beschikt, kan je je graad van zorgbehoefte laten vaststellen bij je thuis door een medewerker van je zorgkas.
 • Residentiële zorg: een bewijs van opname volstaat

Hoe aanvragen?

Je kan de zorgverzekering aanvragen bij je ziekenfonds. De dienst seniorenplus helpt je graag bij de aanvraag.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

 1. Neem contact op met onze dienst.
 2. We maken een afspraak en bekijken of je in aanmerking komt voor deze premie.
  Als je in aanmerking komt, vullen we de nodige documenten in en bezorgen we deze aan het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.
 3. Het ziekenfonds zal het recht op de premie onderzoeken. Zij bezorgen jouw gegevens aan de Vlaamse Zorgverzekering.