Naar inhoud
Gemeente Mol

Voorschotten op achterstallig loon, kinderbijslag, ziekte-uitkering, pensioen, werkloosheidsuitkering en invaliditeitsuitkering

Wat? 

Het OCMW kan je een voorschot betalen op je loon of sociale uitkering (bijv.. pensioen, ziekte-uitkering,…) als dit niet op tijd kan uitbetaald worden. De reden hiervoor kan zijn dat je pas een aanvraag gedaan hebt en dat je dossier nog niet in orde is.

Voor wie?

Alle inwoners.

Voorwaarden?

  • Je bent inwoner (het is niet verplicht ingeschreven te zijn in de gemeente).
  • Je moet recht hebben op de uitkering of het loon waarvoor je een voorschot vraagt.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst van het OCMW.

Kostprijs?

De dienstverlening is gratis. Er worden geen extra kosten aangerekend, enkel het voorschot moet terugbetaald worden.

Afhandeling?

  1. Na ontvangst van de aanvraag onderzoekt de maatschappelijk werker het probleem. Hij of zij kijkt na op welke inkomsten je recht hebt, wanneer je die gaat krijgen, welk bedrag het is.
  2. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op en legt de vraag voor aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
  3. De OCMW-raad neemt binnen de 30 dagen na de aanvraag een beslissing.
  4. De uitbetaling volgt dan zo snel mogelijk.
  5. Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.