Naar inhoud
Gemeente Mol

Vervoer, Minder Mobielen Centrale

Wat?

Een dienst die mensen naar allerlei activiteiten voert zoals familiebezoek, doktersbezoek, boodschappen, de kapper,... Het vervoer wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige chauffeurs. De Minder Mobielen Centrale staat niet in voor: 

  • woon-werkverkeer
  • dagdagelijks vervoer
  • ziekenvervoer

Voor wie?

Voor inwoners die wegens ouderdom of handicap het eigen of openbaar vervoer niet kunnen gebruiken en lid zijn van onze dienst.

Voorwaarden?

  • De gebruiker heeft een mobiliteitsprobleem en kan zich niet meer verplaatsen met het eigen of openbaar vervoer. 
  • Je inkomen is beperkt, het mag niet hoger zijn dan tweemaal het leefloon.

Hoe aanvragen?

  1. Je neemt telefonisch contact op met onze dienst via 014 33 16 00.
  2. We bekijken of je in aanmerking komt om gebruik te maken van deze dienst.
  3. Als je gebruik kan maken van onze dienst maken we een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek ontvang je een lidkaart en een overschrijving om het lidgeld te betalen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks herzien.

Kostprijs?

Het lidgeld bedraagt 10 euro vanaf januari en 5 euro wanneer je vanaf 1 juli inschakelt. Je betaalt 30 cent per gereden kilometer met een minimum van 1,5 euro per rit.