Naar inhoud
Gemeente Mol

Verwarmingstoelage

Wat? 

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Het gaat om de factuur betaald voor:

 • huisbrandolie
 • lamppetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

NIET voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in flessen
 • butaangas in flessen

Voor wie?

Alle inwoners die beantwoorden aan één van de volgende situaties:

 • Categorie 1: Alle gezinsleden genieten de verhoogde tegemoetkoming.
 • Categorie 2: Jouw gezinsinkomen valt onder een bepaalde inkomensgrens.(Raadpleeg onderstaande websites voor de exacte bedragen)
 • Categorie 3: Je bent in collectieve schuldenregeling en kan het factuur niet betalen.

Voorwaarden?

 • De brandstofprijs is hoger dan de vastgelegde minimumdrempel.
 • De brandstof werd geleverd in de periode van 1 januari tot 31 december.
 • Je doet een aanvraag binnen de 60 dagen na de levering.
 • De brandstof wordt gebruikt voor de woning waar je je hoofdverblijf hebt.

Hoe aanvragen?

 • Richt jouw aanvraag naar de dienst seniorenplus, bij voorkeur via mail of per post. Indien dit niet mogelijk is, kan je een afspraak maken via 014 33 16 00 of dienstseniorenplus@gemeentemol.be
 • Bezorg bij jouw aanvraag de gevraagde gegevens:
  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Een kopie van de factuur of leveringsbon. Leveringsdatum, aantal liters en te betalen bedrag moeten zichtbaar zijn.
  • Een kopie van jouw identiteitskaart (voor- en achterzijde).
  • Als je een aanvraag ondertekent voor een andere persoon, voeg je een bewijs toe dat jij in zijn/haar plaats mag ondertekenen. Dit mag een zelfgeschreven nota zijn die de persoon zelf ondertekent.
  • Doe je een aanvraag voor categorie 3? Voeg dan een bewijs van de collectieve schuldenregeling toe.
 • Een maatschappelijk werker kijkt na of alle voorwaarden vervuld zijn. Deze kan bijkomend vragen om inkomstengegevens te bezorgen.
 • Wanneer jouw aanvraag volledig is, ontvang je een ondertekend ontvangstbewijs.
 • De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
 • De toelage wordt betaald binnen de 15 dagen na de beslissing.

Reglement

Klik hier om het reglement te raadplegen of bel naar het gratis nummer 0800 90 929.

Meer info

Dienst seniorenplus
Jakob Smitslaan 28, 2400 Mol
014 33 16 00
dienstseniorenplus@gemeentemol.be

Sociaal verwarmingsfonds: https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wat-is-het
podmi: https://www.mi-is.be/nl/sociaal-mazoutfonds