Naar inhoud
Gemeente Mol

Verwarmingstoelage

Wat? 

Een jaarlijkse financiële vergoeding in de kosten van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.

Voor wie?

Alle inwoners die beantwoorden aan één van de volgende bepalingen:

 • Jouw gezinsinkomen valt onder een bepaalde inkomensgrens.
 • Alle gezinsleden genieten de verhoogde tegemoetkoming.
 • Je bent in collectieve schuldenregeling en kan het factuur niet betalen.

Voorwaarden?

 • De brandstofprijs is hoger dan de vastgelegde minimumdrempel.
 • De brandstof werd geleverd in de periode van 1 januari tot 31 december.
 • Je doet een aanvraag binnen de 60 dagen na de levering.
 • De brandstof wordt gebruikt voor de woning waar je je hoofdverblijf hebt.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

 1. Je doet een aanvraag op de dienst seniorenplus.
 2. Je bezorgt de nodige gegevens aan de maatschappelijk werker:
 • De factuur van de levering van de brandstof;
 • Het laatste aanslagbiljet van de belastingen;
 • Een kopie van de identiteitskaart;
 • De bewijzen van alle inkomsten van alle gezinsleden (indien ieder gezinslid een verhoogde tegemoetkoming heeft, is dit niet nodig).
 1. De maatschappelijk werker kijkt na of alle voorwaarden vervuld zijn.
 2. De OCMW-raad neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
 3. De uitkering wordt betaald binnen de 15 dagen na de beslissing.

 

Reglement

Klik hier om het reglement te raadplegen of bel naar het gratis nummer 0800 90 929.

Meer info

0800 120 33