Naar inhoud
Gemeente Mol

Steuntarief

Wat?

Vaak hebben mensen wel een inkomen maar is dit niet voldoende om rond te komen. De vaste kosten voor huisvesting, energie en medische zorgen vragen zoveel van het beschikbare budget dat er te weinig over blijft om van te leven.

De sociale dienst gaat na of het inkomen wel in verhouding staat tot die vaste kosten. Met een uniek berekeningssysteem - het steuntarief - wordt berekend of je eventueel bijkomende steun kan genieten die je niet moet terugbetalen.

Voor wie?

Alle inwoners die al dan niet tijdelijk in een financieel zwakke situatie verkeren met financiële problemen tot gevolg.

Voorwaarden?

  • Je woont in Mol. Een inschrijving in de gemeente is niet noodzakelijk.
  • Je bent bereid je financiële situatie volledig voor te stellen.
  • Aan het bekomen van financiële hulp, kunnen individuele voorwaarden gekoppeld worden die je moet naleven. Het is de bedoeling dat je op termijn de draad kan oppakken zodat de financiële hulp van het OCMW overbodig wordt.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst.

Kostprijs?

Deze steun moet in principe niet terugbetaald worden tenzij er met terugwerkende kracht inkomsten zijn voor deze periode.

Afhandeling?

  1. Je bespreekt je financiële situatie met een maatschappelijk werker. Dit gesprek is vertrouwelijk  De maatschappelijk werker en de OCMW-raadsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  2. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op met daarin jouw specifieke hulpvraag.
  3. De OCMW-raad neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
  4. De uitbetaling volgt zo snel mogelijk.
  5. Bij een negatieve beslissing kan je tegen die beslissing in beroep gaan.