Naar inhoud
Gemeente Mol

Schulden, toeleiding collectieve regeling

Wat?

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van mensen met enorm veel schulden te herstellen zodat zij een nieuwe start in het leven kunnen nemen. Hiervoor wordt een schuldbemiddelaar aangesteld die het inkomen beheert en onderhandelt over een aanzuiveringregeling. In bepaalde gevallen kan tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de schulden beslist worden. We kunnen samen met jou de nodige stappen zetten om deze collectieve schuldenregeling op te starten.

Voor wie?

Voor inwoners met overmatige schulden.

Voorwaarden?

Je hebt een overmatige schuldenlast zonder dat dit de bedoeling was. Je bent geen handelaar.

Hoe aanvragen?

Mondeling bij de sociale dienst. Zij zetten samen met jou de nodige stappen zetten om een collectieve schuldenregeling aan te vragen bij de beslagrechter.

Kostprijs?

Er zijn geen kosten verbonden aan de toeleiding tot de collectieve schuldenregeling, de schuldbemiddelaar kan een vergoeding vragen voor de collectieve schuldenregeling zelf.

Afhandeling?

  1. de juriste dient een verzoekschrift in bij de beslagrechter, met de vraag een schuldbemiddelaar aan te stellen.
  2. Als er een schuldbemiddelaar aangesteld wordt zal deze alle verdere stappen zetten tot het regelen van de collectieve schuldenregeling.