Naar inhoud
Gemeente Mol

Schuldeisers, deurwaarders en incassobureau, bemiddeling

Wat?

Als je moeilijkheden hebt om één of meerdere facturen te betalen, kan je hiervoor bemiddeling vragen bij het gemeentebestuur. We nemen contact op met de schuldeiser, deurwaarder of incassobureau en vraagt om betalingen in verschillende schijven te doen, om tijdelijk uitstel van betaling te vragen,…

Voor wie?

Alle inwoners die moeilijkheden hebben om hun facturen te betalen.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst.

Kostprijs?

De dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

  1. Je stelt je vraag mondeling of schriftelijk aan een maatschappelijk werker bij de sociale dienst.
  2. De maatschappelijk werker bekijkt samen met jou wat een haalbaar bedrag is.
  3. De maatschappelijk werker bemiddelt bij de schuldeisers.