Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs, duplicaat

Bekijk ook:

Maak hiervoor online een afspraak.

Wat?

Je kan een duplicaat van je rijbewijs aanvragen na verlies, diefstal, vernietiging van je (voorlopig) rijbewijs of na waarschuwing door de politie.

Je kan je huidige papieren rijbewijs ook omwisselen in een bankkaartmodel als je dit wenst. 

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.

Voorwaarden?

In geval van verlies, diefstal of vernietiging van het (voorlopig) rijbewijs doe je hiervan aangifte bij de politie.

Is jouw rijbewijs verloren of gestolen in het buitenland? Bij terugkomst in België doe je eveneens aangifte bij de lokale politie.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak.

Als dit niet lukt, kan je telefonisch een afspraak maken via het nummer 014 33 07 16.

Voor de aanvraag van een nieuw (voorlopig) rijbewijs breng je mee:

Je identiteitskaart of vreemdelingenkaart

  • Alle documenten die je kreeg van de politie bij de aangifte (bij verlies, diefstal, vernietiging)
  • Eventueel een recente en gelijkende pasfoto (dit is enkel nodig als de pasfoto op je identiteitskaart/vreemdelingenkaart niet meer recent en/of gelijkend is).
  • Bij hernieuwing van je oude papieren rijbewijs: het huidige rijbewijs

Kostprijs?

25 euro

Afhandeling?

Na de aanvraag duurt het één week tot je het rijbewijs kan komen afhalen.

Ook voor het afhalen van het rijbewijs moet er een afspraak gemaakt worden (online/telefonisch).

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, rijbewijzen@gemeentemol.be