Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs G, land- en bosbouwvoertuigen

Bekijk ook:

Wat?

Je hebt een rijbewijs categorie G nodig om land- en bosbouwvoertuigen op de openbare weg te mogen besturen. Het is een specifieke nationale categorie.

Voor wie?

 • Het rijbewijs G kan bekomen worden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Het recht tot sturen is dan beperkt tot voertuigen met een maximaal toegelaten massa tot 20 000 kilogram. In dit geval wordt code ‘205’ vermeld op het rijbewijs.
 • Vanaf 18 jaar mag je alle voertuigen van categorie G besturen.
 • Bestuurders geboren voor 1 oktober 1982 hebben geen rijbewijs categorie G nodig
 • Bestuurders geboren vanaf 1 oktober 1982 hebben verplicht een rijbewijs categorie G nodig.
 • Wie een rijbewijs B en een getuigschrift heeft, beide uitgereikt voor 15 september 2006, moet vanaf 1 januari 2009 ook nog de examens afleggen voor categorie G.

Voorwaarden?

 • Scholing:
  Je kan opleiding volgen in een erkende rijschool, in een landbouwschool of vormingscentrum waarvan het programma werd goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De scholing is niet verplicht.
 • Theoretisch examen:
  Je kan een theoretisch examen afleggen in het examencentrum vanaf 15 jaar en 9 maanden. Als je slaagt, blijft het attest van het theoretisch examen drie jaar geldig.
 • Praktisch examen:
  Om het praktisch examen te mogen afleggen moet je geslaagd zijn in het theoretisch examen. Het praktisch examen vindt plaats in het examencentrum dat bevoegd is om examens af te nemen voor een rijbewijs, de landbouwschool, het landbouwvormingscentrum of in een erkende rijschool waar de scholing gevolgd wordt. Als je niet slaagt, kan je onbeperkt herkansen.
 • Als je geen opleiding volgt in een erkende rijschool, landbouwschool of een centrum voor landbouwvorming mag je enkel tijdens het afleggen van het praktisch examen op de openbare weg rijden. Je kan je enkel voorbereiden op privéterrein.

Hoe aanvragen?

Kom langs met:

 • eventueel een recente pasfoto. Indien je geen recente pasfoto meebrengt, wordt dezelfde foto gebruikt als op je huidige identiteitskaart. Deze foto moet wel gelijkend zijn.
 • het aanvraagformulier voor het bekomen van een rijbewijs, uitgereikt door het examencentrum, ondertekend door de kandidaat aan de voor- en achterzijde.
 • eventueel het bewijs van vrijstelling:
  • het rijbewijs B en/of het rijgetuigschrift voor een landbouwtractor.

Kostprijs?

25 euro voor het rijbewijs

Afhandeling?

Het duurt één week tussen de aanvraag van het rijbewijs en het moment waarop je het rijbewijs (bankkaartmodel) kan komen afhalen.