Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs D en D1, autobus

Bekijk ook:

Wat?

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot 16, exclusief de bestuurder.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een autobus willen besturen.

Voorwaarden?

 • Voor categorie D1 moet je 18 jaar zijn. Voor categorie D moet je 21 jaar zijn.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest
 • Met de rijschool:
  • 8 uur praktijklessen gevolgd hebben. Als je slaagt voor het praktisch examen kan je je rijbewijs afhalen.
 • Zonder de rijschool:
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen
  • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend hebben met een begeleider die minstens 27 jaar is en houder is van een rijbewijs van minimum categorie D. Je begeleider mag bovendien geen verval opgelopen hebben van het recht tot sturen in categorie D.
  • als je geslaagd bent voor het praktisch examen kan je je rijbewijs categorie D – D1 afhalen op onze dienst.
  • het behalen van het attest van vakbekwaamheid

Hoe aanvragen?

 • Voor een voorlopig rijbewijs model 3 breng je mee:
  • de kandidaat:
   • je identiteitskaart
   • eventueel een recente pasfoto. Als je geen recente pasfoto meebrengt, wordt dezelfde foto gebruikt als op je huidige identiteitskaart. Let op! Deze foto moet wel gelijkend zijn.
   • het formulier ‘Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs’, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
   • een geldig rijgeschiktheidsattest
  • de begeleider:
   • je identiteitskaart
   • geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd
    LET OP: de begeleider moet minstens 27 jaar zijn, minimum houder zijn van een rijbewijs categorie D, geen verval in categorie D hebben opgelopen en het afgelopen jaar niet vermeld geweest zijn op een voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie.
 • Voor het definitieve rijbewijs categorie D – D1
  Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen. Je brengt mee:
  • je identiteitskaart
  • het formulier ‘Aanvraag voor een rijbewijs’, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant.
  • je voorlopig rijbewijs
  • eventueel een recente pasfoto. Als je geen recente pasfoto meebrengt, wordt dezelfde foto gebruikt als op je huidige identiteitskaart
  • een geldig rijgeschiktheidsattest
  • het vorige rijbewijs
  • het attest van vakbekwaamheid

Kostprijs?

 • Voorlopig rijbewijs model 3: 25 euro
 • Definitief rijbewijs D – D1: 25 euro

Afhandeling?

Het duurt één week tussen de aanvraag van het voorlopig rijbewijs en het moment waarop je het voorlopig rijbewijs (bankkaartmodel) kan komen afhalen.

Het rijbewijs: duurt één week tussen de aanvraag van het rijbewijs en het moment waarop je het rijbewijs (bankkaartmodel) kan komen afhalen.