Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs categorie D – D1

Maak hiervoor online een afspraak.

Wat?

Met een rijbewijs D mag je voertuigen besturen met meer dan acht zitplaatsen, bestuurder niet inbegrepen. Bij de subcategorie D1 is het aantal plaatsen beperkt tot zestien, exclusief de bestuurder.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste twaalf maanden.

Voorwaarden?

 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2
 • Procedure voor het verkrijgen van de categorie D1 en/of D:
  • Stap 1: theoretisch examen
  • Stap 2: scholing – twee mogelijkheden:
   • Met de rijschool: minstens acht lesuren
   • Zonder de rijschool: aanvraag voorlopig rijbewijs model 3
    De houder van een voorlopig rijbewijs model 3 moet altijd vergezeld worden van één van de begeleiders vermeld op het voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs model 3 is één jaar geldig. Na een stageperiode van één maand, kan het praktisch examen afgelegd worden.
  • Stap 3: praktisch examen + indien nodig, examen basiskwalificatie (voor het verwerven van code 95)

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak.

Als dit niet lukt, kan je telefonisch een afspraak maken via het nummer 014 33 07 16.

Voor een voorlopig rijbewijs breng je mee:

 • je identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • je huidige rijbewijs
 • Het formulier 'Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs, dat je kreeg op het examencentrum na je theoretisch examen. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.
 • Een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (afgeleverd door een arbeidsgeneesheer)
 • Eventueel een recente en gelijkende pasfoto (dit is enkel nodig als de pasfoto op je identiteitskaart/vreemdelingenkaart niet meer recent en/of gelijkend is). Opgelet: de nieuwe foto moet voldoen aan de strenge ICAO normen (International Civil Aviation Organisation). Pasfoto’s die niet voldoen aan deze normen mogen niet aanvaard worden, waardoor de aanvraag niet kan doorgaan. Wij raden je om die reden aan om de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf naar keuze of gebruik te maken van de fotocabine van onze bevolkingsdienst.
 • Op het voorlopig rijbewijs moeten minimum één en maximum twee begeleiders vermeld worden. Zij moeten hun gegevens invullen en handtekening plaatsen op het aanvraagformulier. 

Om begeleider te mogen zijn, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn.

Voor het definitief rijbewijs breng je mee:

 • je identiteitskaart/vreemdelingenkaart
 • je huidige rijbewijs en eventueel voorlopig rijbewijs
 • Het formulier 'Aanvraag voor een rijbewijs', dat je kreeg op het examencentrum na je praktisch examen. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.
 • Een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (afgeleverd door een arbeidsgeneesheer)
 • Eventueel het getuigschrift van basiskwalificatie
 • Eventueel een recente en gelijkende pasfoto (dit is enkel nodig als de pasfoto op je identiteitskaart/vreemdelingenkaart niet meer recent en/of gelijkend is). Opgelet: de nieuwe foto moet voldoen aan de strenge ICAO normen (International Civil Aviation Organisation). Pasfoto’s die niet voldoen aan deze normen mogen niet aanvaard worden, waardoor de aanvraag niet kan doorgaan. Wij raden je om die reden aan om de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf naar keuze of gebruik te maken van de fotocabine van onze bevolkingsdienst.

Fotocabine bevolkingsdienst
Voor pasfoto's kan je ook terecht in de nieuwe fotocabine aan de ingang van de bevolkingsdienst.

Je betaalt 8 euro voor een set van zes pasfoto’s. Dit bedrag betaal je aan de cabine zelf, cash of met je betaalkaart.

Kostprijs?

25 euro

Afhandeling?

Na de aanvraag duurt het één week tot je het rijbewijs kan komen afhalen.

Ook voor het afhalen van het rijbewijs moet er een afspraak gemaakt worden (online/telefonisch).

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, rijbewijzen@gemeentemol.be