Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs categorie C – C1

Bekijk ook:

Maak hiervoor online een afspraak.

Wat?

Een rijbewijs categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3500 kilogram en ten hoogste 7500 kilogram.

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7500 kilogram bedraagt.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste twaalf maanden.

Voorwaarden?

 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2
 • Procedure voor het verkrijgen van de categorie C1 en/of C:
  • Stap 1: theoretisch examen
  • Stap 2: scholing – twee mogelijkheden:
   • Met de rijschool: minstens acht lesuren
   • Zonder de rijschool: aanvraag voorlopig rijbewijs model 3

    De houder van een voorlopig rijbewijs model 3 moet altijd vergezeld worden van één van de begeleiders vermeld op het voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs model 3 is één jaar geldig. Na een stageperiode van één maand, kan het praktisch examen afgelegd worden.

  • Stap 3: praktisch examen + indien nodig, examen basiskwalificatie (voor het verwerven van code 95)

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak.

Als dit niet lukt, kan je telefonisch een afspraak maken via het nummer 014 33 07 16.

Voor een voorlopig rijbewijs breng je mee:

 • je identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • je huidige rijbewijs
 • Het formulier 'Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs', dat je kreeg op het examencentrum na je theoretisch examen. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.
 • Een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (afgeleverd door een arbeidsgeneesheer)
 • Eventueel een recente en gelijkende pasfoto (dit is enkel nodig als de pasfoto op je identiteitskaart/vreemdelingenkaart niet meer recent en/of gelijkend is).
 • Op het voorlopig rijbewijs moeten minimum één en maximum twee begeleiders vermeld worden. Zij moeten hun gegevens invullen en handtekening plaatsen op het aanvraagformulier.  

Om begeleider te mogen zijn, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn.  

Voor het definitief rijbewijs breng je mee:

 • je identiteitskaart/vreemdelingenkaart
 • je huidige rijbewijs en eventueel voorlopig rijbewijs
 • Het formulier 'Aanvraag voor een rijbewijs', dat je kreeg op het examencentrum na je praktisch examen. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.
 • Een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (afgeleverd door een arbeidsgeneesheer)
 • Eventueel het getuigschrift van basiskwalificatie
 • Eventueel een recente en gelijkende pasfoto (dit is enkel nodig als de pasfoto op je identiteitskaart/vreemdelingenkaart niet meer recent en/of gelijkend is).

Kostprijs?

25 euro

Afhandeling?

Na de aanvraag duurt het één week tot je het rijbewijs kan komen afhalen.

Ook voor het afhalen van het rijbewijs moet er een afspraak gemaakt worden (online/telefonisch).

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, rijbewijzen@gemeentemol.be