Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs C en C1, vrachtwagens

Bekijk ook:

Wat?

Een rijbewijs categorie C heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 7 500 kilogram bedraagt. Categorie C1 heb je nodig om een vrachtwagen te mogen besturen van meer dan 3 500 kilogram en ten hoogste 7 500 kilogram.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een vrachtwagen besturen.

Voorwaarden?

 • Voor categorie C1 moet je 18 jaar zijn. Voor categorie C moet je 21 jaar zijn.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs categorie B
 • In het bezit zijn van een rijgeschiktheidsattest voor groep 2
 • Met de rijschool:
  • 8 uur praktijklessen gevolgd hebben. Als je slaagt voor het praktisch examen kan je je rijbewijs afhalen.
 • Zonder de rijschool:
  • geslaagd zijn voor het theoretisch examen
  • 1 maand met een voorlopig rijbewijs model 3 geoefend hebben
  • als je geslaagd bent voor het praktisch examen kan je je rijbewijs categorie C – C1 afhalen op onze dienst.

Hoe aanvragen?

 • Voor een voorlopig rijbewijs model 3 breng je mee:
  • de kandidaat:
   • je identiteitskaart
   • eventueel een recente pasfoto. Als je geen recente pasfoto meebrengt, wordt dezelfde foto gebruikt als op je huidige identiteitskaart. Let op! Deze foto moet wel gelijkend zijn.
   • het formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs”, ingevuld en ondertekend op de voor- en achterkant met de vermelding door het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
   • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer.
  • de begeleider:
   • je identiteitskaart
   • geldig Europees rijbewijs dat minstens 6 jaar is afgeleverd
    LET OP: de begeleider moet minstens 24 jaar zijn, minimaal houder zijn van een rijbewijs categorie C en geen verval opgelopen hebben van het recht tot sturen in categorie C.
 • Voor het definitieve rijbewijs categorie C – C1
  Het definitieve rijbewijs moet afgehaald worden binnen de 3 jaar nadat je geslaagd bent voor het praktijkexamen. Je brengt mee:
  • je identiteitskaart
  • het formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager op de voor- en achterkant.
  • je voorlopig rijbewijs
  • eventueel een recente pasfoto. Indien je geen recente pasfoto meebrengt wordt dezelfde foto gebruikt als op je huidige identiteitskaart.
  • een geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 2, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer.
  • het vorige rijbewijs

Kostprijs?

25 euro.

Afhandeling?

Het duurt één week tussen de aanvraag van het voorlopig rijbewijs en het moment waarop je het voorlopig rijbewijs (bankkaartmodel) kan komen afhalen.

Voor het definitief rijbewijs duurt het één week tussen de aanvraag van het rijbewijs en het moment waarop je het rijbewijs (bankkaartmodel) kan komen afhalen.