Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs, omwisseling niet-Europees

Wat?

Ben je in het bezit van een erkend rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie? Tijdens een periode van 185 dagen na je inschrijving in België mag je met dit rijbewijs rijden. Daarna ben je verplicht om het buitenlands rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs.

Om te kijken of je rijbewijs een erkend model is, kan je deze lijst raadplegen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste twaalf maanden.

Voorwaarden?

Er zijn verschillende voorwaarden waarmee we rekening moeten houden bij de omwisseling van een niet-Europees rijbewijs. Om te weten of jouw rijbewijs in aanmerking komt, neem je best contact op met de dienst rijbewijzen.

Hoe aanvragen?

Stuur een e-mail naar rijbewijzen@gemeentemol.be met een scan van de voor- en achterkant van je niet- Europees rijbewijs en de beëdigde vertaling. Vergeet ook niet je rijksregisternummer te vermelden. De dienst rijbewijzen controleert of aan de omwisselingsvoorwaarden voldaan zijn. Als je rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling, word je hiervan op de hoogte gebracht en kan je telefonisch een afspraak maken op het nummer 014 33 07 16.

Kostprijs?

25 euro

Afhandeling?

De omwisseling gebeurt in enkele stappen.

Stap 1: na bevestiging van de dienst rijbewijzen dat je niet-Europees rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling, maak je telefonisch een afspraak om de omwisselingsprocedure op te starten. De bevoegde diensten zullen het rijbewijs vervolgens nog moeten onderzoeken op echtheid en geldigheid. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het buitenlands rijbewijs al dan niet worden omgewisseld. De bevolkingsdienst laat je per brief weten of je rijbewijs kan omgewisseld worden.

Stap 2: na ontvangst van de brief dat je rijbewijs omgewisseld kan worden, maak je telefonisch een afspraak voor de aanvraag van het Belgisch rijbewijs.

Stap 3: na de aanvraag duurt het één week tot je het rijbewijs kan komen afhalen. Voor het afhalen van het rijbewijs moet er ook een afspraak gemaakt worden (online/telefonisch).

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, rijbewijzen@gemeentemol.be