Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs buitenland omwisselen

Wat?

Er bestaan twee soorten buitenlandse rijbewijzen:

  • rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie
  • rijbewijzen afgeleverd door andere landen 

Rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie

Ben je in het bezit van een nog geldig rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Unie dan kan je jouw rijbewijs laten registreren bij de dienst bevolking. Je mag rijden met een geldig Europees rijbewijs.  

Ten vroegste drie maanden voor de vervaldatum moet je je Europees rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs.

Als je rijbewijs geen einddatum heeft moet je verplicht na twee jaar inschrijving in België je rijbewijs omwisselen.

Rijbewijzen afgeleverd door landen buiten de Europese Unie

Ben je in het bezit  van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie? Dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je op de website www.mobilit.belgium.be (wegverkeer, rijbewijs).

De aanvrager moet 185 dagen ingeschreven zijn vooraleer hij een Belgisch rijbewijs kan aanvragen. Tijdens deze periode mag hij met een erkend niet-Europees rijbewijs in België blijven rijden.

Voor wie?

Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het bevolking- , vreemdelingen of wachtregister en in het bezit zijn van een rijbewijs dat in het buitenland afgeleverd is.

Voorwaarden?

Het moet een rijbewijs zijn dat afgeleverd werd door:

Hoe aanvragen?

Je komt naar de dienst bevolking en brengt volgende documenten mee:

  • het buitenlands rijbewijs
  • de beëdigde vertaling als je rijbewijs niet in het Nederlands werd opgemaakt (de vertaling moet gebeuren door een beëdigd vertaler en de vertaling moet voorzien zijn van een stempel van de rechtbank)
  • je Belgisch identiteitsdocument
  • als je in het bezit bent van een elektronische vreemdelingenkaart kan de foto die hierop staat ook gebruikt worden voor je rijbewijs. Deze moet wel gelijkend zijn. Wil je evenwel een andere foto op je rijbewijs dan moet je een recente pasfoto met witte achtergrond meebrengen.

Kostprijs?

Het Belgische rijbewijs kost 25 euro.

Afhandeling?

Voor rijbewijzen afgeleverd door een land van de Europese Unie

Met de hierboven vermelde documenten kan je de aanvraag tot omwisseling doen op onze dienst bevolking. Een week na de aanvraag van het rijbewijs kan je het nieuwe (bankkaartmodel) komen afhalen op onze dienst bevolking. Tussen de aanvraag en het afhalen van het nieuwe rijbewijs kan je nog met je oude rijbewijs rijden (als dit nog geldig is).

Voor rijbewijzen afgeleverd door een land buiten de Europese Unie

Deze rijbewijzen kunnen niet onmiddellijk omgewisseld worden.

De bevoegde diensten zullen het voorgelegde document onderzoeken op echtheid en geldigheid. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het buitenlands rijbewijs al of niet omgewisseld worden. De dienst bevolking laat je weten of je rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling.