Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs categorie B: voorlopig en definitief

Maak hiervoor online je afspraak.

Wat?

Een rijbewijs categorie B heb je nodig om een gewone auto te mogen besturen. Deze wagen heeft een maximale toegelaten massa van 3500 kilogram en is bestemd voor het vervoer van maximum acht personen, bestuurder niet inbegrepen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.

Voorwaarden?

Voor het voorlopig rijbewijs

Vanaf 17 jaar kan je het theoretisch examen afleggen. Hiervoor kan je een theoretische opleiding volgen van 12 uur in een erkende rijschool of je studeert op eigen houtje. Slaag je, dan heb je twee mogelijkheden voor de praktijkopleiding:

 • Voorlopig rijbewijs model 36

Vanaf 17 jaar kan je een voorlopig rijbewijs model 36 aanvragen. De houder van een voorlopig rijbewijs model 36 moet altijd vergezeld zijn van één van de begeleiders vermeld op het rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs model 36 is 36 maanden geldig.

 • Voorlopig rijbewijs model 18

Vanaf 18 jaar kan je een voorlopig rijbewijs model 18 aanvragen op voorwaarde dat je een praktijkopleiding van 20 uur gevolgd hebt in een erkende rijschool (bekwaamheidsattest). Je mag dan rijden zonder begeleider. Het voorlopig rijbewijs model 18 is 18 maanden geldig.

Je kan eenmalig overschakelen van een model 36 naar een model 18 of omgekeerd, zolang de geldigheid van het huidige voorlopig rijbewijs en het theorie-examen niet verstreken is.

Is jouw voorlopig rijbewijs model 36 of 18 vervallen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld een voorlopig rijbewijs model 12 of een stageattest. Voor meer informatie kan je best telefonisch of via e-mail contact opnemen met de bevolkingsdienst.

Voor het definitief rijbewijs

Je kan ten vroegste na 3 maanden stage en op de leeftijd van 18 je praktijkexamen afleggen. Als je twee keer niet slaagt, moet je 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor je mag herkansen.

Hoe aanvragen?

Maak online een afspraak.

Als dit niet lukt, kan je telefonisch een afspraak maken via het nummer 014 33 07 16.

Voorlopig rijbewijs 

Het is mogelijk om online je voorlopig rijbewijs (M18) aan te vragen via de applicatie Beldrive

Wat heb je nodig om je voorlopig rijbewijs (M18) online aan te vragen?

 • Een verbinding met je eID of via itsme. Het handtekeningcertificaat van de identiteitskaart moet hiervoor geactiveerd zijn (vanaf 18 jaar)
 • Aanvraagformulier van het examencentrum
 • Bekwaamheidsattest van een erkende rijschool
 • De foto en de handtekening van de identiteitskaart moeten nog gelijkend zijn.

Bij het afhalen van het voorlopig rijbewijs (na 5 werkdagen) betaal je 28 euro en breng je al de originele documenten mee.

Wat breng je mee als je een afspraak maakte?

 • Je identiteitskaart of vreemdelingenkaart
 • Het formulier 'Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs' dat je kreeg op het examencentrum na je theoretisch examen. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.
 • Eventueel een recente en gelijkende pasfoto (dit is enkel nodig als de pasfoto op je identiteitskaart/vreemdelingenkaart niet meer recent en/of gelijkend is). Opgelet: de nieuwe foto moet voldoen aan de strenge ICAO normen (International Civil Aviation Organisation). Pasfoto’s die niet voldoen aan deze normen mogen niet aanvaard worden, waardoor de aanvraag niet kan doorgaan. Wij raden je om die reden aan om de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf naar keuze of gebruik te maken van de fotocabine van onze bevolkingsdienst. 
 • Voor het voorlopig rijbewijs model 18: bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool
 • Voor het voorlopig rijbewijs model 36 en model 12: de begeleider(s) (maximum 2) moeten vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. Zij moeten hun gegevens invullen en handtekening plaatsen op het aanvraagformulier. Om begeleider te mogen zijn, moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
  • sedert minstens 8 jaar houder zijn van een Europees rijbewijs categorie B;
  • niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen in de 3 jaar voor de aanvraag van het voorlopig rijbewijs;
  • geen begeleider geweest zijn in het afgelopen jaar (behoudens uitzonderingen)
 • Bij omwisseling van model: het huidige voorlopig rijbewijs

Voor de aanvraag van het definitief rijbewijs breng je mee:

 • Je identiteitskaart/vreemdelingenkaart
 • Het formulier 'Aanvraag voor een rijbewijs', dat je kreeg op het examencentrum na je praktisch examen. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden.
 • Eventueel een recente en gelijkende pasfoto (dit is enkel nodig als de pasfoto op je identiteitskaart/vreemdelingenkaart niet meer recent en/of gelijkend is). Opgelet: de nieuwe foto moet voldoen aan de strenge ICAO normen (International Civil Aviation Organisation). Pasfoto’s die niet voldoen aan deze normen mogen niet aanvaard worden, waardoor de aanvraag niet kan doorgaan. Wij raden je om die reden aan om de pasfoto te laten maken door een professionele fotograaf naar keuze of gebruik te maken van de fotocabine van onze bevolkingsdienst. 
 • Je voorlopig rijbewijs model 36, 18 of 12

Fotocabine bevolkingsdienst
Voor pasfoto's kan je ook terecht in de nieuwe fotocabine aan de ingang van de bevolkingsdienst.

Je betaalt 9 euro voor een set van zes pasfoto’s. Dit bedrag betaal je aan de cabine zelf, cash of met je betaalkaart.

Kostprijs?

28 euro

Afhandeling?

Na de aanvraag duurt het één week tot je het rijbewijs kan komen afhalen.

Ook voor het afhalen van het rijbewijs moet er een afspraak gemaakt worden (online/telefonisch).

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, rijbewijzen@gemeentemol.be