Naar inhoud
Gemeente Mol

Rijbewijs B, auto

Bekijk ook:

Wat?

Een rijbewijs categorie B heb je nodig om een gewone auto te mogen besturen. Deze wagen heeft een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3 500 kilogram en is bestemd voor vervoer van maximum acht personen, bestuurder niet inbegrepen.

Voor wie?

Iedereen die ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister (buitenlanders) die een auto willen besturen. Een voorlopig rijbewijs B kan je krijgen vanaf 17 jaar na het slagen voor een theoretisch examen. Nadat je geslaagd bent voor de praktische proef, kan je dit omwisselen voor een definitief.

Voorwaarden?

Voor het theoretisch examen:

 • Vanaf 17 jaar kan je een theoretische opleiding volgen van 12 uur in een erkende rijschool of je studeert op eigen houtje. Slaag je, dan heb je 2 mogelijkheden voor de praktijkopleiding :
  • Voorlopig rijbewijs model 18: je volgt 20 uur praktijkopleiding in een erkende rijschool. Zodra je 18 jaar bent, kan je een voorlopig rijbewijs model 18 aanvragen. Je mag dan rijden zonder begeleider en je legt het praktijkexamen af ten vroegste negen maanden na de afgifte van het voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs model 18 is 18 maanden geldig. Als je twee keer niet slaagt in het praktijkexamen moet je eerst 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor je mag herkansen.
  • Voorlopig rijbewijs model 36: vanaf 17 jaar kan je een voorlopig rijbewijs model 36 aanvragen. Vanaf de afgiftedatum begint de stageperiode te lopen.  De houder van een voorlopig rijbewijs model 36 moet altijd vergezeld zijn van één van de begeleiders vermeld op het rijbewijs.Je kan ten vroegste na negen maanden stage en op de leeftijd van 18 jaar je praktijkexamen afleggen. Als je twee keer niet slaagt moet je eerst 6 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool voor je mag herkansen.
   Sinds  1 oktober 2017 moet de begeleider een verplichte vorming van drie uur bij een erkende rijschool volgen.
 • Je kan wel overschakelen van model 18 naar model 36.

Hoe aanvragen?

 • Voor een voorlopig rijbewijs model 18 en 36 breng je mee:
  • je identiteitskaart
  • het formulier “Aanvraag voor een voorlopig rijbewijs” met vermelding dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen.
  • Bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor model 18)
  • eventueel een recente pasfoto.  Als je geen recente pasfoto meebrengt, wordt dezelfde foto gebruikt als op je huidige identiteitskaart.  Let op! Deze foto moet wel gelijkend zijn.
  • 25 euro
  • de begeleider(s) worden vermeld op het model 36 en moet(en) minstens 8 jaar houder zijn van een Europees rijbewijs van minstens categorie B. De begeleiders moeten hun gegevens en handtekening plaatsen op het aanvraagfomulier. Er kunnen maximum 2 begeleiders vermeld worden. Als de begeleider in een andere gemeente woont dan moet deze gemeente het formulier afstempelen.
  • Begeleidersattest (enkel voor model 36)
 • Voor het definitieve rijbewijs vanaf 18 jaar breng je mee:
  • je identiteitskaart
  • het formulier “Aanvraag voor een rijbewijs”, volledig ingevuld en ondertekend aan de voor- en achterkant.
  • je voorlopig rijbewijs model 18 of 36
  • 25 euro
  • Eventueel een recente pasfoto. Indien je geen recente pasfoto meebrengt wordt dezelfde foto gebruikt als op je huidige identiteitskaart.
  • eventueel voor categorie A en B : een geldig medisch attest voor de algemene en geestelijke geschiktheid
  • voor alle categorie C, D en bezoldigd vervoer: een geldig medisch attest afgeleverd door de arbeidsgeneesheer.
  • Als je een rijbewijs krijgt op basis van een geldig militair, Europees  of buitenlands rijbewijs moet je dit ook meebrengen.

Kostprijs?

 • 25 euro

Afhandeling?

Na de aanvraag van het (voorlopig) rijbewijs duurt het één week vooraleer je het (voorlopig) rijbewijs (bankkaartmodel) kan komen afhalen.