Naar inhoud
Gemeente Mol

Militiegetuigschrift

Wat?

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Dit getuigschrift kan je nodig hebben voor een sollicitatie, voor het ziekenfonds of voor je pensioendossier.

Voorwaarden?

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift, dat bevestigt dat ze hun legerdienst hebben volbracht.

Mannen geboren na 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Hoe aanvragen?

Via het contactformulier van Defensie: contact@mil.be of het gratis nummer 0800 333 48.

Je kan je aanvraag met vermelding van je uitgebreide contactgegevens, je rijksregister- of stamnummer en de periode waarin je als militair in dienst was, ook per post aanvragen op volgend adres:

Algemene Directie Human Resources

Divisie Administratieve Expertise

Centrale Dienst van het Stamboek

Kwartier Koningin Elisabeth

Eversestraat 1

1140 Brussel

Zij bezorgen je vervolgens het attest.