Naar inhoud
Gemeente Mol

Militiegetuigschrift

Wat?

Getuigschrift dat je huidige militietoestand aantoont.

Voor wie?

  • pensioenaanvraag
  • sollicitatie
  • mutualiteiten

Voorwaarden?

Ooit je militaire dienstplicht vervuld hebben of ervan zijn vrijgesteld.

Hoe aanvragen?

Een militiegetuigschrift kan enkel afgeleverd worden aan de betrokkenen in de gemeente waar men ingeschreven is.

Er wordt geen militiegetuigschrift meer afgeleverd voor mannen geboren na 31 december 1975.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Breng je identiteitskaart, je militair zakboekje of je laatst ontvangen militiegetuigschrift mee. Het attest wordt onmiddellijk gemaakt indien mogelijk.