Naar inhoud
Gemeente Mol

Militiegetuigschrift

Wat?

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Dit getuigschrift kan je nodig hebben voor je pensioendossier.

Voorwaarden?

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift, dat bevestigt dat ze hun legerdienst hebben volbracht.

Mannen geboren na 1 januari 1976 krijgen een getuigschrift waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Hoe aanvragen?

Via de website van defensie  : https://www.mil.be/nl/extra-info-en-diensten/stamboekuittreksel of via www.mycareer.be.

Je vraagt je aanvraag met vermelding van je uitgebreide contactgegevens, je rijksregister- of stamnummer en de periode waarin je als militair in dienst was, per post aan op volgend adres:

Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het Stamboek
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

Zij bezorgen je vervolgens het attest.