Naar inhoud
Gemeente Mol

Leven, attest

Bekijk ook:

Vraag online je attest aan

Wat?

Een attest waarin verklaard wordt dat je in leven bent. Dit document moet je soms bezorgen aan pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat.

Voor wie?

De volgende partijen kunnen het attest aanvragen:

  • jezelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan wettelijk voorgeschreven is
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht.

Hoe aanvragen?

  • Je stuurt een gehandtekende brief naar: Gemeente Mol, dienst bevolking, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol
    • We sturen het document binnen de vijf werkdagen naar je thuisadres

Kostprijs?

Gratis