Naar inhoud
Gemeente Mol

Informatiepunt anderstalige nieuwkomers

Wat?

Nieuwe migranten kunnen op de sociale dienst algemeen terecht voor dezelfde vragen als elke andere Mollenaar. Maar de nog onzekere verblijfssituatie en de taalbarrière maken dat zij binnen de dienstverlening aparte vragen hebben of moeilijker hun weg vinden. We bieden binnen de sociale dienst specifieke hulpverlening.

Voor wie?

Nieuwkomers die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister.

Voorwaarden?

Ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk op de sociale dienst.

Kostprijs?

De dienstverlening is gratis.

Afhandeling?

Elke vraag wordt individueel bekeken en krijgt zijn specifieke opvolging.