Naar inhoud
Gemeente Mol

Inleefreis studenten

Bekijk ook:

Wat?

Sinds 1997 organiseert onze gemeente in samenwerking met het Nicaraguacomité en de middelbare scholen in onze gemeente, in het kader van de stedenband met Santo Tomas, om de drie jaar een inleefreis naar onze zustergemeente.

De inleefreis wil jongeren op een zeer directe wijze laten kennismaken met de leefwereld van jongeren in de derde wereld. Dit doen we door hen gedurende twee weken onder te dompelen in de wereld van onze zusterstad Santo Tomas. Het is een unieke kans om je solidariteit met leeftijdgenoten uit de derde wereld in praktijk te brengen.

De eerste inleefreis ging door in 1997 en sindsdien wordt er om de drie jaar een nieuwe inleefreis voor scholieren op de Molse scholen georganiseerd.

Ze worden georganiseerd voor jongeren die in het vijfde middelbaar van een school in onze gemeente zitten. Ze gaan een engagement aan om gedurende minstens drie schooljaren zich in te zetten voor de organisatie van de inleefreis.

Een inleefreis bestaat niet alleen uit de reis zelf. In grote lijnen kan je drie delen onderscheiden:

  • De voorbereiding start in het begin van het schooljaar voor de jongeren die dan in het vierde middelbaar zitten. De voorbereiding loopt tot de inleefreis die doorgaat in de paasvakantie van het jaar dat de jongeren in het vijfde middelbaar zitten.
  • De inleefreis zelf vindt telkens plaats in de paasvakantie. De duur is minstens zestien dagen wat betekent dat er met toestemming van de school, de jongeren één of twee dagen voor of na de vakantie niet naar school kunnen gaan. In Nicaragua verblijven de jongeren in gastgezinnen in Santo Tomas en bezoeken ze er verschillende projecten en organisaties zowel in als buiten Santo Tomas. Het verblijf in gastgezinnen zorgt er voor dat de reis zeer intens is en de jongeren ondergedompeld worden in de Nicaraguaanse werkelijkheid.
  • Na de inleefreis is er nog de naverwerking. In deze naverwerking, die plaatsvindt in het jaar dat de jongeren nog in het vijfde middelbaar zitten of in het jaar dat ze in het zesde middelbaar zitten, brengen ze aan de hand van film, voordracht, … hun verhaal aan hun medeleerlingen in alle scholen in onze gemeente.

Voor wie?

Voor jongens en meisjes die in onze gemeente naar school gaan en op het moment van de start van de voorbereidingen van de inleefreis in het vierde middelbaar zitten. Om de drie jaar zijn er inleefreizen. Als je in één van die jaren in het vijfde middelbaar zult zitten, kan je je kandidaat stellen.  Zowel jongeren uit ASO, TSO, BSO als BUSO komen in aanmerking.

Voorwaarden?

De eerste voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de inleefreis is dat je op het juiste moment in het juiste schooljaar zit. Een tweede voorwaarde is dat je je wilt engageren om gedurende ongeveer drie jaar aan de voorbereidingen, inleefreis zelf en naverwerking mee te werken.

De financiering van de inleefreis gebeurt via subsidies van de gemeente (ongeveer 1/3 van de totale kostprijs), ongeveer 1/3 van de inleefreis betaal je zelf en de rest (iets meer dan 1/3) wordt via allerlei activiteiten ingezameld. We verwachten dan ook dat je aan al deze activiteiten deelneemt, om de inleefreis voor iedereen betaalbaar te houden.