Naar inhoud
Gemeente Mol

Inleefreis leerlingen naar Santo Tomás

Wat?

Sinds 1997 organiseert onze gemeente in samenwerking met het Nicaraguacomité en de middelbare scholen in onze gemeente, in het kader van de stedenband met Santo Tomás, om de drie jaar een inleefreis naar onze zustergemeente.

De inleefreis wil jongeren op een zeer directe wijze laten kennismaken met de leefwereld van jongeren in Nicaragua. Dit doen we door hen gedurende twee weken onder te dompelen in de wereld van onze zusterstad Santo Tomás. Het is een unieke kans om je solidariteit met leeftijdgenoten uit het Zuiden in praktijk te brengen.

De eerste inleefreis ging door in 1997 en sindsdien wordt er om de drie jaar een nieuwe inleefreis voor scholieren op de Molse scholen georganiseerd.

Ze worden georganiseerd voor jongeren die in het vijfde middelbaar van een school in onze gemeente zitten. Ze gaan een engagement aan om gedurende minstens drie schooljaren zich in te zetten voor de organisatie van de inleefreis.

Een inleefreis bestaat niet alleen uit de reis zelf. In grote lijnen kan je drie delen onderscheiden:

  • De voorbereiding start in het begin van het schooljaar voor de jongeren die dan in het vierde middelbaar zitten. De voorbereiding loopt tot de inleefreis die doorgaat in de paasvakantie van het jaar dat de jongeren in het vijfde middelbaar zitten.
  • De inleefreis zelf vindt telkens plaats in de paasvakantie. In Nicaragua verblijven de jongeren in gastgezinnen in Santo Tomás en bezoeken ze er verschillende projecten en organisaties zowel in als buiten Santo Tomás. Het verblijf in gastgezinnen zorgt ervoor dat de reis zeer intens is en de jongeren ondergedompeld worden in de Nicaraguaanse werkelijkheid.
  • Na de inleefreis is er nog de naverwerking. In deze naverwerking, die plaatsvindt in het jaar dat de jongeren nog in het vijfde of al in het zesde middelbaar zitten, brengen ze aan de hand van film, voordracht, … hun verhaal aan hun medeleerlingen in alle scholen in onze gemeente.
  • Deze unieke ervaring laat veel leerlingen niet meer los en daarom engageren zij zich (op vrijwillige basis) achteraf voor het Nicacomité dat een speciale jongerenwerking heeft (de nicajongeren).

Voor wie?

Voor jongens en meisjes die in onze gemeente naar school gaan en op het moment van de start van de voorbereidingen van de inleefreis in het vierde middelbaar zitten. Om de drie jaar zijn er inleefreizen. Zowel jongeren uit ASO, TSO, BSO als BUSO komen in aanmerking.

Voorwaarden?

De eerste voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de inleefreis is dat je op het juiste moment in het juiste schooljaar zit. Een tweede voorwaarde is dat je je wilt engageren om gedurende ongeveer drie jaar aan de voorbereidingen, inleefreis zelf en naverwerking mee te werken.

De financiering van de inleefreis gebeurt via subsidies van de gemeente (ongeveer 1/3 van de totale kostprijs), ongeveer 1/3 van de inleefreis betaal je zelf en de rest (iets meer dan 1/3) wordt via allerlei activiteiten ingezameld. We verwachten dan ook dat je aan al deze activiteiten deelneemt, om de inleefreis voor iedereen betaalbaar te houden.

Door de politieke instabiliteit in Nicaragua (negatief reisadvies) en de Covid-19 pandemie zijn de inleefreizen momenteel niet mogelijk. De Molse scholen worden automatisch op de hoogte gebracht wanneer er terug inleefreizen georganiseerd kunnen worden.

Jongeren kunnen zich wel altijd engageren bij de Nicajongeren.